Name Ideas

Anime Nicknames: 200 Adorable and Cute Names

In this article, we will share with you some cool and funny anime nicknames. You can use these nicknames anywhere you want for free. Make sure to select such a name that will impress everyone.

A nickname is a word used to describe someone or something. In this case, it refers to a person who uses a certain name. Nicknames are usually used by people who share a similar personality trait or characteristic. They might use them to refer to each other, or even just to their friends.

In fact, there are many different reasons why people use nicknames. Some people use them to identify themselves better. Others use them to show off their uniqueness. And others use them to express their feelings more easily.

Regardless of the reason, nicknames are extremely useful. They allow us to quickly communicate our thoughts and feelings to others.

However, sometimes, it can be difficult to come up with a good nickname for ourselves. We often struggle to think of a witty way to describe ourselves. But luckily for you, we‘ve collected a massive list of catchy, funny, and original anime nicknames for you to choose from. So, let’s start browsing through these amazing nicknames.

Cool Anime Nicknames

 • Kumori
 • Kohaku
 • Kenji
 • Ryoko
 • Shirase Yomuro
 • Bastille
 • Kokoro
 • Nagiri Sase
 • Kouta
 • Maiko
 • Eudaemon
 • Havoc
 • Hana
 • Moe
 • Galileo
 • Izanami
 • Gajeel
 • Momoji
 • Hana
 • Rika
 • Charizard
 • Erembourc
 • Mio
 • Baxcon
 • Susumu
 • Shizuku
 • Irina
 • Mitsuko
 • Miku
 • Angel
 • Haruko
 • Mako
 • Deidara
 • Satomi
 • Amaterasu
 • Mei
 • Darcia
 • Laxus
 • Anri
 • Hanayo
 • Tomiko
 • Miaka
 • Jaken
 • Ahho Desunen
 • Chikako
 • Rin
 • Haruna
 • Seiji
 • Masami
 • Mizuki
 • OnePiece
 • Basilisk
 • Noah
 • Kaori
 • Mirai
 • Leiko
 • Dunnere
 • Jasmine
 • Narusegawa
 • Boa
 • Roy
 • And
 • Astro
 • Archer
 • Megumi
 • Tadashi
 • Aika
 • Matthew
 • Shunsui
 • Neptune
 • Haruki
 • Anime series
 • Momoko
 • Ryota
 • Kamiko
 • Hitomi
 • Nori
 • Mieko
 • Ayano
 • Midori
 • Ayumu
 • Isamu
 • Bashira
 • Yashitani Tsunenao
 • Choouko
 • Masahiro
 • Mina
 • My Hero Academia
 • Zyunko
 • Amadob
 • Ritsu
 • Anju
 • Hina
 • Dylan
 • Neko
 • Rogue
 • Luffy
 • Shoji
 • Kanae

Cute Anime Nicknames

 • Tōshirō
 • Rito
 • Sakimaru Gisuki
 • Aiko
 • Juro
 • Aziz
 • Adam
 • Aina
 • Miwa
 • Ryoji
 • Agsilly
 • Hisoka
 • Katsuro
 • Kiara
 • Thanatos
 • Ume
 • My Little Pony
 • Nita
 • Space Dandy
 • Kazue
 • Sho
 • Nisha
 • Agyo
 • Hatsuharu
 • Rei
 • Michio
 • Rei
 • Kill La Kill
 • Naoki
 • Hikari
 • Isshiki Kosaki
 • Sukuwa Isayumi
 • Kanna
 • Ennis
 • Takashi
 • Eiko
 • Zoltar
 • Sayuri
 • Fullmetal Alchemist
 • Saburo
 • Nyx
 • Joseph
 • Akihiro
 • Hayato
 • Bartolomeo
 • Rena
 • Kurigawa Samara
 • Ghost in the Shell
 • Goku
 • Konoka
 • Dominic
 • Hannya
 • Loony Tunes
 • Saki
 • Kousei
 • Kozo Kanamori
 • Kazuo
 • Captain
 • Lina
 • Miyako
 • Tasari Shotoshi
 • Ego
 • Samurai Champloo
 • Fruits Basket
 • Shichiro
 • Commander
 • Kato
 • Kanako
 • Aoba
 • Shinotsuka Mitsunso
 • Sekisugi Mareyasu
 • Haruhi
 • Burger King
 • Wheeler
 • Kaname
 • Nanami
 • Chino
 • Nosho Tonsei
 • Hotaka
 • Itachi
 • Amane Ubuyashiki
 • Chiyo
 • Miyu
 • Bamboo Blade
 • Kyouko
 • Katsuko
 • Kaib
 • Ryuu
 • Niko
 • Masanori
 • Neji
 • Marisa
 • Madoka
 • Junko

Funny Anime Nicknames

 • Mars
 • Mayumi
 • Yamakuda Airi
 • Agotogi
 • Revy
 • Lily
 • Hideaki
 • Primula
 • Anzu
 • Noburu
 • An Zengaiina
 • Nariko
 • Hisako
 • Kaede
 • Eyeshield 21
 • Naoko
 • Shigure
 • Yukino
 • Abdullah
 • Noriko
 • Shun
 • Shizuko
 • Violet
 • Kokoro
 • Hitoshi
 • Kyosuke
 • Shining Brightly
 • Nagi
 • Hiroaki
 • Azusa
 • Obito
 • Sumiri Makifumi
 • Alphonse
 • Junichi
 • Tsubame
 • Masa
 • Bao
 • Aletta
 • Dragonball
 • Wendy
 • Asuna
 • Arrow
 • Satuoru
 • Yuzu
 • Kazuhiko
 • Rikka
 • Chibi
 • Misu
 • Yugi
 • Kagaken Ashichu
 • Soul Eater
 • Masaru
 • Chinatsu
 • Jesús
 • Kyoko
 • Minato
 • Chiyo
 • Eve
 • Kotetsu
 • Kichiro
 • Marco
 • Shika
 • Eva
 • Basil Hawkins
 • Eric
 • Death Note
 • Sakurako
 • Hideki
 • Maka
 • Arthur
 • Hisasano Chikao
 • Emeraude
 • Ryo
 • Kanon
 • Hinamori
 • Eren
 • Yuji
 • Yurine
 • Noa
 • Katsumi
 • Miyuki
 • Lucien
 • Daichi
 • Ayame
 • Arata
 • Zlatan
 • Mariko
 • Miyuki
 • Sesugi Mikayoko
 • Minoru
 • Haruka
 • Wakana
 • Zima
 • Tokyo Ghoul
 • Ryu
 • Keichi
 • Iris

Unique Anime Nicknames

 • Hayari
 • Tomio
 • Oiwa
 • Lupin
 • Azami
 • Slam Dunk
 • Kitsune
 • Betzalel
 • JunichiJunko
 • Emiko
 • Amaya
 • Hayate
 • Kasuga
 • Mana
 • Yui
 • Gyōmei Himejima
 • Goro
 • Edabe Fumirata
 • Hetalia
 • Takemisu Mitsuseki
 • Akago
 • Ren
 • Bleach
 • Daiki
 • Nix
 • Dai
 • Masayoshi
 • Toei Animation
 • Nishiki
 • Ayano
 • Banshee
 • Tenchi Muyo
 • Goten
 • Katsukino Okamichi
 • Usagi
 • Mustang
 • Yoriko
 • Yuna
 • Narika
 • Belo Betty
 • Lime
 • Gray
 • Kuroko
 • Souta
 • Saki
 • Akane
 • Yana
 • Miroku
 • Umi
 • Takumi
 • Miyako
 • Mayu
 • Baggaley
 • Kisuke
 • Kamimuro Chitomi
 • Satoru
 • Masaaki
 • Tadao
 • Melaina
 • Sailor
 • Mizumiya Wadiri
 • Sōsuke
 • Banzaburo
 • Ryoto
 • Yoshino
 • Sator
 • Masuyo
 • Vermilion
 • Wakumi
 • Aidan
 • Sora
 • Barrel
 • Edward Elric
 • Akira
 • Morgan
 • Netsuki
 • Nagato
 • Arlong
 • Kohana
 • Akemi
 • Kakura Yorikumi
 • Hachiro
 • Yukari
 • Roko
 • Nadeshiko
 • Wakukuma Jinzachiro
 • Kenzi
 • Kashi
 • Itsuki
 • Ichigo
 • Tetsuo
 • Code Geas
 • Sachiko
 • Kairi
 • Umeno
 • Suzato Kutoshi
 • Byakuya

Creative Anime Nicknames

 • Sasuke
 • Hatori
 • Nintai
 • Hiroshi
 • Ayako
 • Zakuro
 • Nobuko
 • Ozaki
 • Hibiki
 • Hiroto
 • Katashi
 • Nagisa
 • Kin
 • Shuuji
 • Riza
 • Touya
 • Bariete
 • Toshiro
 • Renji
 • Satsuki
 • Rikuto
 • Nakanashi Yasami
 • Ryuko
 • Seina
 • Mamoto Tsumochi
 • Luffy
 • Yuu
 • Moa
 • Yuuki
 • Marina
 • Shouta
 • Saito
 • Daisuke
 • Goto
 • Kakashi
 • Mikasa
 • Morte
 • Odd
 • Fumiko
 • Mutsu
 • Manabu
 • Hikaru
 • Satashi
 • One Piece
 • Devroop
 • Mitsugisawa Hirosagi
 • Connor
 • Natsuki
 • Kazuhiro
 • Aritani Asakari
 • Masao
 • Nel
 • Krillin
 • Kyousuke
 • Aoi
 • Hiyori
 • Bas
 • Erigor
 • Katsu
 • Inatsuka Tadakuri
 • Hinaki Ubuyashiki
 • Michiko
 • Claire
 • Marusawa Manasine
 • Sword Art Online
 • Bankuro
 • Anna Kyoyama
 • Mikan
 • Ryou Asuka Da
 • Elric
 • Angela
 • Nozomi
 • Kaito
 • Akito
 • Myria
 • Battle Angel Alita
 • Chiharu
 • Rokuro
 • Reiko
 • Hiei
 • Gohan
 • Sees
 • Isao
 • Kyōjurō Rengoku
 • Roshi
 • Kirara
 • Absalom
 • Kekkaishi
 • Mamoru
 • Homer
 • Sakura
 • Migiri Sakuyoshi
 • Miyomi Gekasu

Anime Nicknames

What are types of nicknames you could use?

 • The sickening couple nickname
 • The different language nickname. The backstory nickname.
 • Work based names
 • The gangsta type names.
 • Personality based nicknames
 • Incidental nicknames
 • Noun nicknames
 • The shortened full name nickname.

Things to Remember While Choosing a Nickname

Nicknames play a huge role in how we interact with others. We use them to identify ourselves, connect with other users, and build relationships with each other. Below are some tips to choose a good nickname.

Brainstorm Your Ideas

Start by brainstorm what words could fit into a nickname. In my anime nicknames, I use combinations that are appealing to the eyes, interesting to others, convey my personality, and are easy to spell and pronounce. For example, here are some of the best anime nicknames that I have brainstormed:

 • Dragonball Z
 • Blagdan
 • Shinobu Kochō
 • Invel
 • Attack on Titan
 • Most Popular
 • Kenshin
 • Natsumi
 • Hinata
 • Izumi
 • Zeref
 • Miko
 • Kensuke
 • Kazuko
 • Katsuyuka
 • Hisashi
 • Naomi
 • Yukiko
 • Mononoke
 • Emi
 • Mizuho
 • Mi
 • Minori
 • Hiro
 • Norio
 • Fugome Bomara
 • Sayaka
 • Takara
 • Kuro
 • Ami
 • Setsuko
 • Masahiko
 • Soraia
 • Aini
 • Daisuke
 • James
 • Piena
 • Mizukama Munibu
 • Rio
 • Misato
 • Levi
 • Cowboy Bebop
 • Obanai Iguro
 • Aremo Ganmi
 • Fuu
 • Bakezo
 • Hoshiko
 • Nika
 • Kaworu
 • Alisa
 • Hime
 • Shinoyoshi Haragawa
 • Hisawata Kyosashi
 • Tsunade
 • Titan
 • Chieko
 • Masato
 • Ben
 • Sorrel
 • Adae
 • Keiko
 • Jirachi
 • J-pop
 • Misa
 • Rabbit
 • Tengen Uzui
 • Astro Boy
 • Mami
 • Sumire
 • Yuzuki
 • Jiro
 • Sylia
 • Yamoto
 • Azusa Maki
 • Natsuko
 • Kanao Tsuyuri
 • Eiken
 • Gypsy
 • Naru
 • Ulquiorra
 • Shizuka
 • Hiroyuki
 • Naraku
 • Taichi
 • Lacus
 • Toru
 • One
 • Fuery
 • Sonoko
 • Seiichi
 • Masaki
 • Yugioh!
 • Keng
 • Chie
 • Honeysuckle

Shortlist Your Ideas & Suggestions

Once you’re done brainstorming, go through your ideas and select a handful of them. You can keep those that are catchy, memorable, and reflect your personality. Remove the rest of them and get to the next step.

Keep It Short and Simple

We have seen in a lot of places that short and simple nicknames are liked by people a lot. In fact, people love it when you call them with a simple nickname.

Someone lucky would be able to get a short nicknames these days because all the short ones are already taken by people. Here are some examples of short and simple anime nicknames:

 • Ryoichi
 • Tamaki
 • Tsubaki
 • Stella
 • Hide
 • Inuyasha
 • Celestia
 • Hiraku
 • Hugges
 • Etsuko
 • Hiromu
 • Taro
 • Makoto
 • OnePunch Man
 • Berlioz
 • Suzume
 • Edward
 • Osamu
 • Haruo
 • Andre
 • Ryou
 • Broly
 • Mika
 • Yume
 • Hana Midorikawa
 • Yuuto
 • Utsumi
 • Pokémon
 • Shuji
 • Ahiru
 • Nami
 • Tsukiko
 • Kana
 • Kaoru
 • Kirito
 • Niratap
 • Megumi
 • Honoka
 • Saika
 • Hironori
 • Susano
 • Haku
 • Minako
 • Yasu
 • Pokemon
 • Nobu
 • Hanyou
 • Sayoko
 • Haruhi Suzumiya
 • Haru
 • Suzune Horikita
 • Natsu
 • Astroboy
 • Clamp School
 • Hikaru no Go
 • Mao
 • Bolin
 • Yukito
 • Riku
 • Kotone
 • Kimiko
 • Mikio
 • Kotomi
 • Yamcha
 • Avalo Pizarro
 • Nishino
 • Tirich
 • Inosuke Hashibira
 • Kasumi
 • Case Closed
 • Atsuko
 • Koga
 • Toph
 • Ashishida Kamimaki
 • Yoshiki
 • Yogen
 • Hotaru Haganezuka
 • Fairy Tail
 • Hotaru
 • Kasai
 • Uzumaki
 • Yashigata Hyomao
 • Sirius Black
 • Kimi
 • Noa
 • Kouzou
 • Nee
 • Kenta
 • Shino Yasunuye
 • Chiyoko
 • Misaki
 • Killua
 • Sounja
 • Minanari Okitane

Get Some Feedback & Suggestions

Now that you’ve selected a few anime nickname ideas, it’s time to gather some feedback. Ask your friends and family for their opinions. Also ask people in your network for their thoughts. Don’t forget to include your parents, siblings, teachers, and friends.

Make Sure to Choose a Unique Nickname

Having a unique nicknames have a lot of advantages. You won’t get confused by people with someone else having the same nickname. So, give it a try.

Matching Nicknames: 200 Adorable Matching Nicknames

Mubashir Rafique

Mubashir Rafique, founder of Worth Start, a young and energetic entrepreneur. He has been working as a Branding Specialist On different platforms. He shared a lot of Business Name Ideas and Slogans on this site.

Related Articles

Back to top button