400 Impressive Azerbaijani Names Ideas And Suggestions

Last Updated on February 22, 2022 by Osama Mukhtar

This article will help you to get some azerbaijani names for your personal use. You can use any of them and they’ll surely look attractive. These names are very impressive and we have gathered them all from different and unique sources. We also have thousands of blogs on different business name ideas, for people who are thinking to start their own business.

To take your business at the top of the success stairs, you need a lot of hard work, consistency and also some smart work. Your business name plays an important role in your success. That’s why, make sure to choose a unique and catchy name for your business. Without wasting any time, let’s dive into the list.

Azerbaijani Names

 • Elariz Allahverdioğlu
 • Aman
 • Akif Abdulin
 • Ziya Afandiyev
 • Allahverdi Bÿhaullaoğlu
 • İntiqam Haziyev
 • Qulam Mehraliyev
 • Eldÿniz Ibrahimbeyov
 • Cavid Tahmazov
 • Aydan
 • İslam Rəşadoğlu
 • Behbud Bayramlı
 • Ameena
 • Frank
 • Abbasqulu Hüseynli
 • Abbas Allahverdiyev
 • Akilah
 • Üzeyir Ramizlu
 • Akil
 • Cahan Khalilov
 • Sərvər Hagverdiyev
 • Fazil Azərgil
 • Abelarda
 • Şirzad Najafov
 • Səlahəddin Jafarov
 • Şahin Zeynullagil
 • Anar Zeynullaoğlu
 • Kÿrim Validlu
 • Fikrÿt Ismayilov
 • Behbud Rəiszadə
 • Nəcəf Cəlilzadə
 • Arafat
 • Xaliq Kəmranlu
 • Əbűlhəsən Khanmammadow
 • Agaeli
 • Orxan Rəşidlı
 • İzzÿt Amirbeyov
 • İmam Babayev
 • Mənaf Mammadbeyov
 • Əkbər Gurbanov
 • Əbdűləli Jahangirov
 • Novruz Üzeyirlı
 • Alim
 • Rasim Ibrahimbeyov
 • İnqlab Jabrayilov
 • Fuad Farajov
 • Priscilla
 • Qasim Həcilu
 • Nicat İxtiyaroğlu
 • Qabil Anargil
 • Salman Rizasoy
 • Niyaz Hüseynzadə
 • Əkbər Eyyubzadə
 • Hüseyn Şamxalli
 • Cəmil Rajabov
 • Tural
 • İxtiyar Kənangil
 • Abia
 • Eldÿniz Gündüzlı
 • Emin Orxunoğlu
 • Qulam Xanlarlü
 • Rüstÿm Maqsudlu
 • Aüamusa Qoşqargil
 • Mehdi Haziyev
 • Kəmran Nabiyev
 • Mÿmmÿd Heybatov
 • Sabina
 • Humay
 • Metro
 • Vüqar Cəlalli
 • ßmin Xankişisoy
 • Mahir Bilalgil
 • Xankişi Gayibov
 • Hüseyn Aghamirzayev
 • Sabir Sərvanli
 • Tahir Sərxanzadə
 • Aysel
 • İlkin İnqlabgil
 • İmran Qiyasli
 • Ərtoğrul İmamzadə
 • Telman
 • Asif Garayev
 • Xankişi Űlvigil
 • Vadim Rafiqoğlu
 • İlkin Urxangil
 • Fuad ßlişzadə
 • İslam Bahadurli
 • Israfil Allahyarov
 • Xÿlil Salahov
 • İlyas Mirəligil
 • Mənaf Rafaelli
 • ßmin Adigozalov
 • Moonglady
 • Xankişi Zadeh
 • Mübariz Tahmazov
 • Aslan Bÿhruzsoy
 • Tofiq Samedov
 • Tural Allahverdizadə
 • Agil Nabiyev
 • Ahsan
 • Dadaş Alasgarov
 • Zeynal Fÿyazlı
 • Nürÿddin Şahinzadə
 • Haydÿr Tahmazov
 • Amirah
 • ßsgÿr Haziyev

Azerbaijani Surnames

 • Elxan Xalidlu
 • Rəis Űmidlu
 • Ceyxun Majidov
 • Surxey Hasanov
 • Annisa
 • Cəlal Najafov
 • Nərmin Gaziyev
 • Akbar
 • Anisah
 • Chingiz Gündüzsoy
 • Hüseynqulu İnqlabsoy
 • Zeynulla Aghamedhiyev
 • Teymuraz Chingizlı
 • Zakir Fərmanlu
 • Cəmil Vazirov
 • Aydin Validlı
 • Mənaf Şükürli
 • ßsgÿr Üzeyirzadə
 • Elshad
 • Urxan Mənaflu
 • Rəşad Mammadguliyev
 • Fəxri Jabrayilov
 • İmran Zaminoğlu
 • Sərvan Jabiyev
 • Müzÿffar Janaliyev
 • Xanlar Heybatov
 • Atabala Xankişioğlu
 • Aysha
 • Fÿyaz Faiqli
 • Cəmil Adiloğlu
 • Paşa Aghababayev
 • Ağahadi Babayev
 • Qasim Orxanlu
 • Əbdűləli Əbűlhəsənsoy
 • Xankişi Ahadov
 • Qulam Ibragimov
 • Aytun
 • Tÿrlan Majidov
 • Elman Mirjavadov
 • Akili
 • Azer
 • Mahir Aliyev
 • Rafael Űlvilı
 • Almeda
 • Xanlar Mirzayev
 • Sÿmÿd Nabiyev
 • Aytac
 • Muhammed
 • Baba Fÿyazli
 • Faiq Asiflü
 • Ağasəfa Aslansoy
 • Cəmil Müzÿffarlü
 • ßdalat Abulhasanov
 • Alam
 • Paşa Familli
 • Rəşid Gaziyev
 • Afina
 • Gündüz Adigozalov
 • Bilal Ərtoğrulzadə
 • Nüsrət Cahangirlı
 • Fəxri Gasimov
 • ßsgÿr Cahanlı
 • Rəşad Abdulov
 • Orxan İxtiyarzadə
 • Cavad Garayev
 • Şahin Hidayatov
 • ßmin Urfangil
 • Sərvan Agiloğlu
 • Salman Hüseynli
 • Elariz Sərxansoy
 • Cəmil İlkinlı
 • Zeynulla Urfanlı
 • Samir Heybatov
 • Sÿmÿd Mənaflu
 • Saleh Gaziyev
 • Sÿmÿd Sabiroğlu
 • Fÿrxad Etibarlu
 • Nazim Ismayilov
 • Israfil Jabbarov
 • Zayna
 • Saleh Tofiqoğlu
 • Allahverdi Gurbanov
 • Ramiz Şÿfali
 • Akila
 • Nazrienne
 • Yusif Kamillı
 • Əbdűləli Vazirov
 • Dadaş Gayibov
 • Əkbər Əliəkrəmzadə
 • İbiş Familzadə
 • Samir Hagverdiyev
 • Vahid Bahlulov
 • Niyaz Niyazzadə
 • Nüsrət Elxanlu
 • Eldÿniz Namiqsoy
 • Abbas Gharabaghi
 • Etibar Nağilu
 • Mirəli Bayramoğlu
 • Mirzÿ Familgil
 • Urfan Fattahov
 • Zamir Eminlü
 • Etibar Chingizlü
 • Haydÿr Haziyev
 • Əmir Űlvisoy
 • Fÿyaz Rajabov
 • Valid Gurbanov
 • Musa Orujov
 • Zhala
 • Eldar Allahverdiyev
 • Faiq Asimanlü
 • Xaliq Hasanov
 • Jale
 • Süleyman Mirzayev
 • Akif İmamsoy
 • Mehdi Isgandarov
 • Vüqar Eldargil
 • İmran Humbatov
 • Bÿhruz Abiyev
 • Samir
 • Kubi

Azerbaijani Last Names

 • Salman Huseynov
 • Dadaş Şahinlu
 • Aharon
 • Teymur Ərtoğrullu
 • Tural Şirinsoy
 • İslam Qiyassoy
 • Ərtoğrul Mənaflü
 • Bahadur Humbatov
 • Şÿrÿfaddin ßdalatlü
 • Orxan Sabirgil
 • Teymurçin Sharifov
 • Zeynulla Vasiflı
 • Cəlal Ahmadov
 • Cabbar Hidayatov
 • Elçin Gündüzlü
 • Denis
 • Fərman Zeynullalı
 • Əhmad Guliyev
 • Vüsal Garayev
 • Vüsal Cəmiloğlu
 • İsa Namiqlü
 • Abbasqulu Samedov
 • Paşa Vahabov
 • Başir Mehdili
 • Elxan Mammadguliyev
 • Eyyub Hajibabayev
 • Namiq Urfanoğlu
 • Cəlal Jahangirov
 • Ceymur Azərlü
 • Zaman Afandiyev
 • Haydÿr Mammadaliyev
 • İmran Maharramov
 • Cahangir Aghayev
 • Paşa Şirzadoğlu
 • Sadix Orujov
 • Elman Aghababayev
 • Teymur Tofiqlu
 • Gündüz Urxanli
 • Firudin Sərxanlı
 • Eldÿniz Orujov
 • Asiman Teymurlü
 • Abdulmalik
 • Aleaha
 • Vadim Vüqarlı
 • Füzuli Ağasəfagil
 • Aram
 • Allahverdi Ibrahimbeyov
 • Samir Nabiyev
 • Nəcəf Nizamioğlu
 • Novruz Mahammadov
 • Aüaxan Valehgil
 • Naği Başirsoy
 • Sÿmÿd Agilli
 • ßdalat Khalilov
 • Hüseynqulu Valehoğlu
 • Faiq Qasimzadə
 • Rasim Adigozalov
 • Abida
 • Zamir Samirli
 • Qasim Abbasguliyev
 • Seyran Khanmammadow
 • Akif Eminli
 • Giovanni
 • Rÿsul Hidayatov
 • Zakir Jahangirov
 • Əkbər İbişzadə
 • Xaliq Hajibabayev
 • Abbas Sərxanlu
 • Rüstÿm Rizalı
 • Gülaüa Nübarlı
 • Fazil Alakbarov
 • Firudin Aslangil
 • Sÿmÿd Panahov
 • Şahin Sadixlı
 • Salman ßdalatsoy
 • Mikayıl Magsudov
 • Parviz
 • Füzuli İmranlü
 • Haydÿr Jalilov
 • Etibar Şirinlu
 • Elxan Afandiyev
 • Rüstÿm Sharifov
 • Qabil Panahov
 • ßşrÿf Hajibabayev
 • Fazil Salmanov
 • İlham Bilallu
 • Şirin Abbasov
 • Firudin Həcizadə
 • Tunar Cabbarli
 • Fÿrid Elçinzadə
 • Novruz Mirzayev
 • Səlahəddin Gasimov
 • Qasim Validsoy
 • Rəşid Mübarizoğlu
 • Amar
 • Şirzad Şirinzadə
 • Alima
 • Paşa Eyyubgil
 • Amari
 • ßnvÿr Seyranzadə
 • Antwon
 • Samir Mirjavadov
 • Hafiz Jalilov
 • Şÿfa Nəsimigil
 • Asif Əbűlhəsənoğlu
 • Tofiq Azərlu
 • Şahin Sadixoğlu
 • Şirzad Şÿfalü
 • Kəmran Babayev
 • Amil
 • Tural Aghayev
 • Yalçın İzzÿtlu
 • Annissa
 • Nürÿddin Turalli
 • Əmir Ahadov
 • İlkin Abdullayev
 • Əkbər ßminsoy
 • Tofiq İsalü
 • Fikrÿt Baylarbayov
 • Tunar Səlingil
 • Qulam Nazimlı
 • Antwane
 • Bahar
 • Vahid Hÿmidsoy
 • Chingiz Hüseynzadə
 • İsa Salahov
 • Vasif Tahmazov
 • Abdulrahman
 • Leyla
 • Zeynal Ağasəfazadə
 • Şÿrÿfaddin Mammadbeyov
 • Əmir Farajov
 • Antwaun
 • Arnina
 • Salman Abdurrahmanov
 • Yalçın Nicatlu
 • Əkbər Mammadov
 • Sabir Gajarov

Azeri Names

 • Şirzad Muxtarli
 • Hümbət İzzÿtlü
 • Űmid Nəsimioğlu
 • Naği Ərtoğrulli
 • Amir
 • Turan Abdullayev
 • Abbasqulu Aghakhanov
 • Kerem
 • Orxan Ibragimov
 • Ziya Gasimov
 • Xankişi İbişlı
 • Urxan Naghiyev
 • Sÿbuhi Abdulin
 • Gündüz Babalü
 • İslam Aghamirov
 • Abd-El-Kader
 • Qasim Rahimov
 • Fatima
 • Ceymur Vaqifoğlu
 • Antwan
 • Hüseynqulu Vasifzadə
 • Antwone
 • Adham
 • Əbűlhəsən Allahyarov
 • Nüsrət İsmətgil
 • Asef
 • Vüqar Rizazadə
 • ßmin Nərminzadə
 • Adil Haydÿrsoy
 • Anar Bahlulov
 • Nemet
 • Arif
 • Amapola
 • Eyyub Ceyxunli
 • Rüstÿm Valiyev
 • Murad Adigozalov
 • Bakir Vüqarli
 • Nizami Valiyev
 • Nana
 • Riza Abdullayev
 • Antwoine
 • Rüfət Huseynov
 • Den
 • Cəmil Nərminli
 • Cəlil Sabirzadə
 • Fuad Hajiyev
 • Vÿli Abulhasanov
 • ßlÿsgÿr ßləkbərgil
 • Faiq Etibargil
 • Novruz
 • Ammar
 • Shahin
 • Rasim Ahmadov
 • Musa Atabalalü
 • Qasim İlhamoğlu
 • Ağahadi Cahanli
 • Vazifa
 • Asiman Əkbərlu
 • Sabir Alasgarov
 • Abdullah
 • Ahmad
 • Taqor Surxeyoğlu
 • Ərtoğrul Ramizli
 • Zeynal Valiyev
 • Asiman Mirzayev
 • Cəlil Süleymanlü
 • Cəlil Huseynov
 • Nazim Eldaroğlu
 • Orxan Vadimlü
 • Sÿbuhi Garayev
 • Muxtar Zeynullalü
 • Osman Bilaloğlu
 • İlqar Mehdilu
 • Əhmad Fazilsoy
 • Əhmad Haziyev
 • Rÿsul Rəşadoğlu
 • Novruz Iravani
 • Namiq Nağisoy
 • Vadim Mehdiuev
 • Adil
 • İzzÿt Abdulov
 • Cahan Abbasov
 • Sabir Əhmadsoy
 • Cahan Gurbanov
 • Aishanis
 • Etibar Mehdilü
 • Zehra
 • Aretas
 • Adnan
 • Aliye
 • Surxey Cabbarlü
 • Zaman Gaziyev
 • Elariz Mirzayev
 • Adara
 • Şamxal Aghamaliyev
 • Füzuli Sÿbuhili
 • Togrul
 • Cəlal Surxeylu
 • Tahir

Cute Azerbaijani Names

 • Cavid Mehdiuev
 • Şükür Eminlu
 • İmran Gurbanov
 • Ahlam
 • Qulam İsalu
 • Tofiq Behbudov
 • Alaa
 • Qiyas Zeynullalü
 • Ağasəfa Gambarov
 • Rəşad Zamanlı
 • Nəcəf Süleymanli
 • Elxan Eldarzadə
 • Gülaüa Majidov
 • Sophie
 • Cəlil Kÿrimsoy
 • Tural Jabiyev
 • Üzeyir Cahangirlü
 • İsa Samedov
 • Aüamusa Isgandarov
 • Nicat Aslanov
 • Surxey Sÿbuhilı
 • Aishia
 • ßnvÿr Ibrahimbeyov
 • Adil Topchubashov
 • Şükür Majidov
 • Aydin Orujov
 • Nigga
 • İsmət Osmanli
 • Fÿrid ßminoğlu
 • Musa Nürÿddinli
 • Alladin
 • Valdomiro Salsichão
 • Allahverdi Sərvərlü
 • Asif İbişoğlu
 • Sÿbuhi Şükürlı
 • Vüsal Taghiyev
 • Xalid Fÿrxadlu
 • Aüamusa İsgÿndÿrli
 • İsmət Amirbeyov
 • Anwar
 • Vahid Heybatov
 • Rafael Iravani
 • Mənsur Orxanlı
 • ßləkbər Behbudli
 • Cəmil Afandiyev
 • Seyran Vÿlilı
 • Cəlil Aghamedhiyev
 • Mənsur Maharramov
 • Fÿrid Nazimsoy
 • Mary
 • Nizami Əbdűləligil
 • Aiesha
 • Zamin Sÿmÿdgil
 • İlyas Seyfullali
 • Zaur Samedov
 • Mənsur Cəlilgil
 • Samir Abbasguliyev
 • Əkbər Allahverdiyev
 • Teymur Adigozalov
 • Aleea
 • Amarion
 • Kəmran ßsgÿrlu
 • Cəlal Kazimov
 • Atabala Mirgasimov
 • Emin Abdullayev
 • İnqlab Zauroğlu
 • Fəxri Azərli
 • Xÿlil Magsudov
 • Seyran Bahlulov
 • Teymurçin Aghanazarov
 • İslam Valiyev
 • Arif Alakbarov
 • Mirəli Mammadaliyev
 • Azər Iravani
 • Əmir Tahmazov
 • Zaman Abdulin
 • Adra
 • Akram
 • Anisa
 • Zeynulla Mənafgil
 • Paşa Səlahəddinlü
 • Üzeyir Maharramov
 • Müzÿffar Abbasov
 • Hÿmid Jabrayilov
 • Samir ßsgÿrsoy
 • Adhara
 • Ağahadi Turanli
 • Amani
 • Agaxan
 • Ali
 • Kanan
 • Xaliq Garayev
 • Ərtoğrul Bilallu
 • Baba Amirbeyov
 • İntiqam Gaziyev
 • Şÿfa Abdurrahimov
 • Atefeh
 • Alem
 • Sərxan Oqtayli
 • Cavid Aüaxanlü
 • Sÿbuhi Ağasəfalu
 • Abdirahman
 • Əkbər Abdurrahimov
 • Aden
 • Cabbar Novruzli
 • Sabir Şahingil
 • Aleigha
 • İsmət Nicatlı
 • Aleia
 • Amira
 • Vüsal Salehli
 • İsmayil ßdalatlü
 • Riza Alasgarov
 • Samir Gasimov

Azerbaijani Names

How to Create Your Own Azerbaijani Names

Have you ever tried coming up with a good name for a character in your favorite book series? If you’re like, me, then you’ve probably spent hours trying to come up with a good name, but you still end up with the same boring name every time.

I’m here to help you with that problem. I’ve collected some azerbaijani names from different sources, including novels, movies and comics, which you can use to come up with a name for your characters in your favorite book series.

Here are some tips to create simple and unique names

Keep it Short and Simple

Have you ever tried to come up with a name for a character in a roleplaying game? If so, you know how hard it can be. You begin with a pile of names and eventually you find one that you like, but getting it right the first time is a challenge.

This is because they are long and boring names. You should find names that are short and simple.

Here is a list of short and clever names.

 • İxtiyar Qasimlu
 • Müzÿffar Nərminlü
 • Afra
 • Levente
 • Adelmira
 • Gülaüa Ramizsoy
 • Nəsimi Aüaxanzadə
 • Alma
 • Araya
 • Haydÿr Surxeyli
 • Şükür Mahirzadə
 • Ramilya
 • Həsən Rüfətsoy
 • Allahverdi Bahadurlü
 • Tural Mammadguliyev
 • Almanzor
 • Qiyas Qulamlı
 • İslam Muxtarlu
 • Xankişi Yalçınli
 • Səlahəddin Mirzayev
 • Zamin Humbatov
 • Tahir İsali
 • Yunis Khanmammadow
 • Hüseynqulu İlyaszadə
 • Kamal Gajarov
 • Yalçın Alasgarov
 • Murad Namiqlu
 • Nübar Fattahov
 • Altair
 • Rəşad Gurbanov
 • Eldar Şÿrÿfaddinlu
 • Cavad Ismayilov
 • Hafiz Hajiyev
 • Fuad Űmidoğlu
 • Əliəkrəm Humbatov
 • Riza Rahimov
 • Chingiz Arablinski
 • Abbas
 • Mənaf Mammadaliyev
 • Ağasəfa Mammadbeyov
 • Zaman Aslanov
 • Arif Bÿhruzlü
 • Aerin
 • Əbűlhəsən Hidayatov
 • Şÿfa Cahangirli
 • İlkin Zeynalgil
 • Ricardo
 • Amare
 • Eldÿniz Salehgil
 • Ceyxun Nizamizadə
 • Kəmran Qiyaslu
 • Bayram Zaurzadə
 • Martina
 • Rÿsul Yunislü
 • Abdul
 • Zamir Alasgarov
 • Fəxri Gharabaghi
 • Fÿrid Bakirlü
 • Valeh Abbasov
 • Elvin
 • Şahin Abbasguliyev
 • Rəşad Taghiyev
 • Aslan Huseynov
 • Yusif Hajibabayev
 • Sərxan Xalidlu
 • Aüamÿli Jamalov
 • Űlvi Oqtaylı
 • Amal
 • Tunar Jamalov
 • Əliəkrəm Fazilgil
 • Ceyxun Jalilov
 • Fatimah
 • Aydin Magsudov
 • Əliəkrəm Əkbəroğlu
 • Hüseyn Najafov
 • İlyas Aghakhanov
 • Qulam Rajabov
 • Musa Aghakhanov
 • Valeh Turallü
 • Cabbar Fərmansoy
 • Aslan Hagverdiyev
 • Nermin
 • İlyas Kamilgil
 • Gulnar
 • Akif Mirzayev
 • İmam Rüfətoğlu
 • Şÿrÿfaddin Jahangirov
 • Aydin Mənafsoy
 • Asiman Gasimov
 • İsmayil Aüamÿlilu
 • Cahan Hagverdiyev
 • İbrahim Fattahov
 • Rəis İzzÿtzadə
 • İsmayil Jabrayilov
 • Abdulaziz
 • İsmət Farajov
 • Nəcəf Hafizoğlu
 • Fidan
 • Teymurçin Abdulin

It’s a pain to have a long, unwieldy name. You can’t just be Kaitlin or Jane or Taryn. You need something that is specific and not too common.

Make it memorable.

Azerbaijani names that are short and sweet are usually memorable too. To make a name memorable, make sure it is easy to understand and say aloud. When a name is easy to understand, it automatically fits in the sub-conscious mind of people and thus cratering a memory in their mind.

To come to know whether your selected name is memorable or not, say it a few times loudly and you will come to know if it’s memorable or not.

Avoid Difficult Names

Some names are creative but difficult to understand and memorize. Although they looks cool, they should be ignored. This is because they aren’t memorable. People try to avoid all the names that include hard to spell words.

Here are some examples of easy inspiring names.

 • Aisha
 • İlyas Abdullayev
 • Tÿrlan Rizaoğlu
 • Seva
 • Ceyxun Akifsoy
 • Novruz Bahlulov
 • Xanlar Sərvanlu
 • Qiyas Haziyev
 • Nübar Azadli
 • Valeh Atabalaoğlu
 • Abdullahi
 • Teymuraz Qasimsoy
 • Abbud
 • Elshan
 • Həci Maharramov
 • İsgÿndÿr Ibrahimbeyov
 • Firudin Tahmazov
 • Şahin Jahangirov
 • Ceyxun Orujov
 • İxtiyar Mahirlü
 • Mary89
 • İlyas Bahlulov
 • Adolfa
 • Nərmin Xanlarlı
 • İslam Najafov
 • Saleh Gharabaghi
 • Yusif Mübarizoğlu
 • Rasim Abdurrahmanov
 • Zeynal Rizasoy
 • Ameen
 • İlkin Mikayılzadə
 • Fəxri Ceyxunzadə
 • Cavad Fattahov
 • Dadaş Heybatov
 • Aaron
 • Vaqif Karimov
 • Fəxri Alasgarov
 • Elman Allahverdili
 • Nürÿddin Dadaşoğlu
 • Allahverdi Heybatov
 • Hafiz Janaliyev
 • İslam Rahimov
 • Şirin Kənanlü
 • Jamal
 • Fÿrxad Xanlarlu
 • Xalid Hajiyev
 • Orxan Aüaxanoğlu
 • Paşa Qulamlu
 • Mirəli Babayev
 • Arif İsgÿndÿrzadə
 • Fÿyaz Atabalalu
 • Tÿrlan Tofiqlu
 • İlqar Turallü
 • Xankişi Ağahadilı
 • İnqlab Asgarov
 • Etibar Adigozalov
 • Həci Yusiflı
 • Qasim Vadimli
 • Kÿrim Xalidzadə
 • Sehla
 • Vÿli Baylarbayov
 • Zeynal Abbasguliyev
 • Cəlil Mənsursoy
 • Rəis Teymurli
 • Leylaisabel
 • Valeh Abulhasanov
 • Urfan Guliyev
 • Maqsud Mammadguliyev
 • İmam Kazgil
 • Zamin Firudinzadə
 • Gündüz Jamilov
 • Aminah
 • Şirzad Ağahadigil
 • Fikrÿt Valiyev
 • Cəlil Abdulin
 • Gultakin
 • İzzÿt Mehraliyev
 • Əli Arablinski

When a name has hard to understand and memorize words, it becomes quite impossible for the audience to understand it.

Related:Bad Nicknames: 200+ Best and Amazing Names