400 Best Greek Names That You Can Use

Last Updated on December 28, 2021 by Mubashir Rafique

Here we have shared some cool and catchy Greek names that you will like.

Greek mythology is full of stories about heroes and gods. These myths were passed down through generations by word of mouth until they became part of our collective consciousness. They have inspired many artists and writers throughout the ages.

In modern times, Greek mythology has found a resurgence thanks to the works of authors like Homer, Sophocles, and Euripides. Today, people all around the globe enjoy reading these ancient tales and watching their favorite movies based on them.

However, there are still many misconceptions surrounding the Greek gods and goddesses. Many people think that Zeus was the king of the gods. Others believe that Athena was the goddess of wisdom. But the truth is that Zeus was actually the king of the gods, while Athena was his daughter.

Zeus was known for being very powerful and he had many children. He fathered several sons and daughters. However, his son Poseidon was considered to be the strongest among them.

Poseidon was known for being extremely strong and athletic. He was often depicted as a man wearing a trident (three-pronged spear). His trident symbolized his power and strength. He was also known for being the god of the sea. He was responsible for creating earthquakes and tsunamis. He was also the god of horses and chariots.

Let’s dive into some names.

Greek Names

Here are some cool and catchy Greek names that you will like:

 • Nikoleta Tavoularalli
 • Rea Anastea
 • Kiriakos Stavrotis
 • Nektaria
 • Della
 • Miron Economeas
 • Varvara Stamatiade
 • Phoebe
 • Stavroula Androti
 • Socrates Anthiadis
 • Cleopatra
 • Eva Monea
 • Ourania Pagoniadi
 • Filareti Trainoglou
 • Andreas
 • Zacharias Mutopoulos
 • Isidoros
 • Maximos
 • Diogenis Monou
 • BABY NAMES
 • Martha Vasilalli
 • Pavlos Rondoglou
 • Melina Totelli
 • Aleka
 • Lazaros Mallotis
 • Manos Toloulis
 • Garifallia Castellanea
 • Kostantina
 • Orestiada Spanakou
 • Herakles Mirides
 • Alethea
 • Alkinoos Kritikatos
 • Euterpe Rellopoulou
 • Mihail Perreas
 • Meropi Remoglou
 • Afrodite
 • Anna Michaelide
 • Aggelos Michaeloulis
 • Keiki
 • Zissis Chondrotzis
 • Evdoxia
 • Michalis Remas
 • Nikos
 • Yiorgos Panagiades
 • Alexandra Alanopoulou
 • Cassiopeia
 • Dorcas
 • Delphine
 • Kalomira Mastrotsi
 • Demos Kallides
 • Zenobia
 • Effrosyni Makrouli
 • Greer
 • Apollonas Condas

Unique Greek Names

Below are some unique Greek names for you:

 • Nasos Economellis
 • Bates
 • Electra Gana
 • Stergios Zervas
 • Daryn
 • Eris
 • Stamatis Nicolelis
 • Yiannis Valas
 • Andromachi Gabra
 • Giorgos Terzakis
 • Magdalen
 • Cassandra
 • Efstathia Ganiadi
 • Kalomira Nasseli
 • Nikos Economides
 • Cyril
 • Stergiani Dellouli
 • Angela Lazidi
 • Panagiotis
 • Paris Baroglou
 • Evangelos Andretis
 • Colette
 • Philippos Anastas
 • Marilena Fotoglou
 • Minoas Mutakos
 • Ismini Nicolakou
 • Pandora Galanoti
 • Aster
 • Angeliki Nicolou
 • Savvas Monakos
 • Philippos Monoglou
 • Amaryllis
 • Persefoni Kontotsi
 • Lavrentios Nicolatis
 • Stavroula
 • Xanthippi Rokeli
 • Eirini Manide
 • Periklis Teresatos
 • Agathe Lazelli
 • Giannoula Rondaki
 • Coeus
 • Argyro
 • Argus
 • Alkestis Georgiade
 • Lisa Zanopoulou
 • Ioulita Rellelli
 • Lambrini Stavrakou
 • Vladimiros Pateriadis
 • Vaggelis Metroulis
 • Anastasios Callakis
 • Eva
 • Alexander

Famous Greek Names

Following are some famous Greek names that you will like:

 • Dorotheos Melliades
 • Kyveli Fotou
 • Elisavet Zaralli
 • Adriana Anthatou
 • Catherine
 • Margarita Metralli
 • Vissarion Stratelis
 • Avgi Makroli
 • Minos Spiteroulis
 • Alisha
 • Stavros Vidalelis
 • Isidora Sarantalli
 • Aglaia
 • Fay
 • Hamon
 • Ariana
 • Evagelos
 • Fanis Sideroulis
 • Aristeidis Politou
 • Apostolos
 • Myrto Bura
 • Antenor
 • Anastasia
 • Cora
 • Irini Spera
 • Dionne
 • Elie
 • Yiorgos Remilis
 • Niki Tassili
 • Alexis
 • Andrew
 • Athanasia Kelloglou
 • Darius
 • Goran
 • Melina Kanatou
 • Vladimiros Argyrou
 • Zoe Christa
 • Amalia Karaleli
 • Nasos Cosmides
 • Iosif Constantinidis
 • Liza Panagalli
 • Vasilios Xenopoulos
 • Kostantinos
 • Andromeda
 • Panayiota Zanoti
 • Aphrodite Stratoti
 • Matthew
 • Efthimios Mastrotsis
 • Persephone Vasiliiadi

Ancient Greek Names

In this list, I have shared some fantastic ancient Greek names:

 • Aminta
 • Evanthia
 • Melina Andreadoglou
 • Nikitas Tolatos
 • Astrid
 • Athos
 • Cohn
 • Tolis Perras
 • Damien
 • Stergios
 • Virginia Gallouli
 • Basalt
 • Andrea
 • Alekos Pepiades
 • Aspasia Perou
 • Paraskevi Stamide
 • Paris Anthoglou
 • Thalis Panagatos
 • Cloris
 • Savvas Pulides
 • Ira Stanelli
 • Panayiota Gabrakou
 • Theofania Apostolidi
 • Socrates
 • Ioanna
 • Eleni Calloglou
 • Nefeli
 • Zoe Papoti
 • Romanos Malleas
 • Faidra Chronea
 • Xenia Balouli
 • Alcander
 • Gelasius
 • Nasia Agnakou
 • Michael
 • Anastasius
 • Manolis Vassalleas
 • Rhea Georgoglou
 • Theodosia Michaeloglou
 • Stavros Biropoulos
 • Kalliroi Elitzi
 • Grigoria Melliade
 • Agathe Thanoti
 • Hristiana Cosmou
 • Margarita Spinili
 • Xenia Karahaliou
 • Avra Rodili
 • Erastus
 • Erasmia Perrouli
 • Petrina Rinelli
 • Elli Giannoglou
 • Tryfon Sarrelis
 • Eftichis Marinallis
 • Gregory

Female Greek Names

In this list, you will see some impressive female Greek names:

 • Bemus
 • Hermione Romanouli
 • Timoleon
 • Odysseus
 • Dionysia
 • Vladimiros Panoglou
 • Helen
 • Aglaia Manopoulou
 • Aliki Pipeli
 • Pannikos Elilis
 • Spyridon Gerotis
 • Eftichios Kairiades
 • Aristeidis Scafidoulis
 • Serafim Vidalakos
 • Alex Moustakalli
 • Titos Sideriades
 • Ariadne
 • Magda Panagouli
 • Alexandra Priscopoulou
 • Natalie
 • Carina
 • Filaretos Anagnidis
 • Chalcedony
 • Trifonas Nassopoulos
 • Athanasia Kanelidi
 • Polikseni Procopiili
 • Leonidas
 • Diotama
 • Lydia
 • Spyro Speriades
 • Galen
 • Nikos Vlaheas
 • Anker
 • Fotis Macrilis
 • Amphitrite
 • Vlassis Melleas
 • Ajax
 • Autolocus
 • Socrates Scafidallis
 • Marianna Fotouli
 • Cybill
 • Themistoklis Anastides
 • Lambros Cosmoulis
 • Kyriakos
 • Cleon
 • Cynthia
 • Ioulitta Koskiadi
 • Matthaios Vlahidis
 • Katia Sarantakou
 • Nikolas
 • Spiro Anthelis
 • Filia Ganopoulou
 • Delta

Greek Names

How to write Greek Names

Have you ever tried coming up with a good name for a character in your favorite book series? If you’re like, me, then you’ve probably spent hours trying to come up with a Greek name, but you still end up with the same boring name every time.

I’m here to help you with that problem. I’ve collected some Greek names from different sources, including novels, movies, and comics, which you can use to come up with a name for your characters is your favorite book series.

Here are some tips to create Greek names.

Keep it Short and Simple

Have you ever tried to come up with a name for a character in a roleplaying game? If so, you know how hard it can be. You begin with a pile of names and eventually you find one that you like, but getting it right the first time is a challenge.

This is because they are long and boring names. You should find names that are short and simple.

It’s a pain to have a long, unwieldy name. You can’t just be Kaitlin or Jane or Taryn. You need something specific and not too common.

Make it memorable.

Greek Names that are short and sweet are usually memorable too. To make a name memorable, make sure it is easy to understand and say aloud. When a name is easy to understand, it automatically fits in the subconscious mind of people and thus cratering a memory in their mind.

To come to know whether your selected name is memorable or not, say it a few times loudly and you will come to know if it’s memorable or not.

Avoid Difficult Names

Some names are creative but difficult to understand and memorize. Although they look cool, they should be ignored. This is because they aren’t memorable. People try to avoid all the dwarf names that include hard to spell words.

When a name has hard to understand and memorize words, it becomes quite impossible for the audience to understand it.

Related:                              400 Hobby Shop Business Names Ideas