400 Impressive Japanese Clan Names Ideas and Suggestions

Last Updated on May 21, 2022 by Mubashir Rafique

Japanese clan names are typically used in everyday life, especially in business. For example, people might call each other by their clan names rather than by their family names when meeting each other for the first time. People will also use a clan name when addressing each other in social situations.

Because of the way they are used, these clan names tend to be fun and playful, which makes them suitable for naming businesses. The idea behind a business using a clan name would be to connect with others who are also members of that clan, as well as to promote that clan’s culture.

However, you should make sure that the name of your business isn’t too similar to a clan name. You don’t want to make it hard for your business to stand out. Also, you don’t want to offend anyone or cause any problems. You may also want to avoid using words that are too close to the meaning of your business’s name.

If you’re thinking of starting your own Japanese-themed business, why not consider naming it after one of these clans? There are plenty of clans that you could name your business after, including those of ninja, samurai, and others.

Japanese Clan Names

Japan is one of the oldest countries in Asia. As a matter of fact, Japan has been ruled by many different countries over the centuries. Some of them were ruled by the Chinese, some by the Korean, and others by the Mongolians. Each of those countries contributed to the current cultural mix of Japan today.

As a result, its culture is rich and varied. In recent years, Japan has made great strides in technology and science.

With a population of over 127 million people, Japan is considered as one of the most densely populated countries in the world. If you’re planning on starting a Japanese business, then you’ll have to consider how the culture will influence your business.

In this case, it’s important to choose a business name that will appeal to customers in Japan and help you establish your brand identity.

 • Kawakami Gina
 • Konton No Maebure
 • Muto Naomi
 • Domen Yuri
 • Yoshihisa Tetsuyuki
 • Kibe Tatsuki
 • Uyehara Hoshi
 • Thedivinëbeast
 • Saiki Mitsuharu
 • Majikarufōkusu
 • Hayashida Hisae
 • Suto Danno
 • Goya Kumanosuke
 • Osoroshī Shikei Shikkō Hito
 • Chiura Noboru
 • Tsudzuri Yuji
 • Anno Sadatake
 • Aoki Fumio
 • Maitland
 • Suzuki Yukio
 • Suzukaze Eizan
 • Watanuki Morimasa
 • Maeda Naruhiko
 • Wada Kyou
 • Onaga Tetsuya
 • Kurihara Kichirou
 • Yoshihara Fumiko
 • Fukuhara Kenko
 • Matsunaga Sora
 • Koyanagi Hotaru
 • Abo Hiyori
 • Team Chillax
 • Morimoto Kei
 • Ozaki Yoson
 • Utagawa Washi
 • Sakata Riku
 • Yasashī Josei
 • Tani Iwane
 • Sakamoto Natsume
 • Ogawa Hiromi
 • Naegi Yakamochi
 • Tsuchiya Yugoro
 • Ito Korin
 • Hayashi Ashihei
 • Hora Masakazu
 • Fukuhara Suzume
 • Anata No Chimei-Tekina Teki
 • Ishiwata Koetsu
 • Miyagawa Kuniaki
 • Kishimoto Naomi
 • Kinjo Korekiyo
 • Nishioka Hikari
 • Gēmuekisupāto
 • This Is My Clan
 • Arita Rin
 • Yanagida Mashiro
 • Moriyama Takahiro
 • Rakuyama Hiroyuki
 • Tsujii Hisahsi

Japanese Gaming Clan Names

Clan names are not easily translated into English and can be more culturally relevant to certain ethnic groups in Japan.

A clan name can be used as an alternative or a replacement for a person’s surname, so it can increase the recognition of a particular person and his work.

It can provide a sense of belonging to a group of people and foster the organization’s internal cohesion.

 • Sawaya Hoshiko
 • Mihara Makoto
 • Tominaga Toru
 • Alpha Helix
 • Arashiro Riku
 • Yoshihisa Takuro
 • Majesutikkugēmā
 • Uehara Shinichi
 • Nakamura Haruki
 • Nagao Kimi
 • Hirata Ryoichi
 • Kôzuke Haruichi
 • Tagawa Bokkai
 • Michizoe Ton
 • Uchida Yuki
 • Fōtonaito No Yogen-Sha
 • Mizuno Tomomi
 • Jaakuna Furēmā
 • Kudo Tomoaki
 • Sumida Shika
 • Sadow Shiro
 • Meldrum
 • Polite Butchers
 • Matsuo Takeshi
 • Yamashita Yoshimi
 • Maki Hisako
 • Buki Tsukai
 • No Chieko
 • Ishikawa Konosuke
 • Nakanishi Takeo
 • Sharp Stabbers
 • Date Yoshie
 • Komori Masutaro
 • Ōrunaitāzu
 • Josei No Shihai
 • Stereotyped Butchers
 • Akagawa Norihide
 • Osada Noboru
 • Rokuda Eien
 • Uyeda Kou
 • Kikyo Ryuzaburo
 • Winter
 • Furoppude Wa Arimasen
 • Kureijīkirā
 • Square Punks
 • Gray
 • Angrytrees
 • Clan Reanu
 • Raburīraburīzu
 • Fortnite Big Shot
 • Kishimoto Nakazo
 • Konton To Shita Fūrigan
 • Kano Keiji
 • Funai Toshimichi
 • Radi3ntbeing
 • Matsuyama Iemitsu
 • Maeda Mutsohito
 • Maeda Kiku
 • Faze
 • Nishi Toru
 • Yamasato Nobuyoki

Cool Japanese Clan Names

Japanese clans are traditionally composed of five members, where the head of the family is referred to as the chieftain or the leader of the clan. Clans usually have their own customs and rules.

The name of the Japanese clan is often used by individuals to describe themselves or their organization. A clan name will be used by an individual or organization whenever they want to express the identity of their clan or organization.

For example, when you ask someone, “What do you call yourself?”, he will tell you his surname, or his family name, and the rest will depend on the context.

 • Chīmubosu
 • Yasue Yorikane
 • Shimabukuro Okitsugu
 • Kazato Kenshin
 • Saito Shusaku
 • Kawasaki Keiko
 • Lineage
 • Rose
 • Kanbayashi Kikugoro
 • Fukasawa Tsunesaburo
 • Oshiro Hisanobu
 • Oishi Mitsuo
 • Hori Saionji
 • Kurihara Masa
 • Adam
 • Motozawa Kei
 • Asaka Kiyohisa
 • Matsuyama Masa
 • Kuronuma Toyotomi
 • Amai Panisshā
 • Adachi Mitsuki
 • Wakasugi Shihei
 • Kuwahara Kiyomi
 • Uemura Masaki
 • Koyanagi Fuji
 • Wakino Sachi
 • Hashimoto Shoyo
 • The Faza
 • Hata Tetsuo
 • Ripe Deadly
 • Zakai Ennosuke
 • Ohara Hisoka
 • Tsuboike Shuzo
 • Kase Hinata
 • Wakui Isao
 • Imamura Natsuo
 • Hayakawa Rika
 • Sanda Kazuma
 • Yanagi Michihiro
 • Tanabe Kagetoki
 • Ishimoto Etsuko
 • Pumped Almighty
 • Fake
 • Chōshoku No Otoko
 • Hara Yasushi
 • Miyasato Katsumi
 • Hayakawa Seiichi
 • Fukunaga Hiroyasu
 • Motome Kiko
 • Moto Toyokazu
 • Arakawa Yasutake
 • Otsuka Yukio
 • Nishizaka Yoshika
 • Tsudzumi Hiro
 • Namba Takeji
 • Bounty Seeker
 • Yoshinaga Hokichi
 • Kibishī Nūbu
 • Umebayashi Mirai
 • Hātosutoppā
 • Fujimura Natsuo
 • Moeru Yōna Jigoku
 • Maita Eisuke
 • Ueno Heizo
 • Yada Aoba
 • Koike Takeji
 • Yaguchi Matsuta
 • Takeuchi Motoki
 • Yashima Tobei
 • Tachibana Yoshi
 • Wakabayashi Hajime
 • Boy
 • Infinittokiru
 • Goto Hazuki
 • Matsui Kyo

Creative Japanese Clan Names

In some cases, the choice of a clan name is very specific. People choose a clan name for themselves that reflects who they are and what they want to represent, and not just a clan.

You might have heard of the American musician David Byrne (born Robert Anthony Byrne) who chose a clan name when he was 18 years old. He changed his surname from “Byrne” to “Davies.” The name “David” was actually selected by his mother, but she gave him a nickname instead.

As with all businesses, you should plan your business name carefully. It must accurately reflect what you do, and how you see yourself in the world. If you are going to go to the effort of choosing a clan name, be sure that it reflects the core of your identity.

Below are some Japanese clan names to inspire you.

 • Uozumi Toshimi
 • Furontorainā
 • Morino Miyuki
 • Nagano Motoichi
 • Uyemura Shinrikiyaru
 • Latios
 • Proudfoot
 • Organic Punks
 • Nishikiri Naruhiko
 • Shima Nobuhiko
 • Tao Ibuki
 • Doi Chou
 • Morine Nampo
 • Akanishi Shigeri
 • Sakata Runa
 • Takano Yuji
 • Noya Etsuko
 • Teramoto Terao
 • Yoshihara Yoshihisa
 • Swag
 • Sone Yasujiro
 • Sato Nori
 • Kishi Michihiro
 • Tatewaki Yoshi
 • Iwamoto Mitsuru
 • Hashi Tokutomi
 • Shōri No Tankyū-Sha
 • Yamanishi Azumamaro
 • Tokugawa Shusaku
 • Subarashī Sureiyāzu
 • Makino Hikozaemon
 • Hitarashi Suzu
 • Wildstanding
 • Miura Subaru
 • Kore De Kore Ni Katsu Tame Ni
 • Crazy People
 • Nura Michiyo
 • Takamoto Hotaru
 • Nomura Yasotaro
 • Furusawa Inejiro
 • Takenaka Katai
 • Takamoto Eichiro
 • Nishimura Haranobu
 • Slim Movement
 • Horikiri Tsutomu
 • Taketa Takanibu
 • Ota Tokugawa
 • Yoshihara Sachio
 • Sone Asuka
 • Nagaoka Hinata
 • Void
 • Kojima Hideyori
 • Arakaki Dayu
 • Shirai Masashige
 • Ohashi Shoichi
 • Nakamura Hideko
 • Okimoto Yoshi
 • Gorillas
 • Nova
 • Jikan Gēmā
 • Miki Natsuo
 • Masaki Yukio
 • Written In Blood
 • Mikami Tetsuo
 • Furuse Yataro
 • Seo Shin
 • Yasunaga Yatsuhiro
 • Kugimiya Gesshin
 • Matsuo Ry
 • Kanagi Chiaki
 • Yaguchi Takeo
 • Imai Ryoko
 • Mashimo Yasuhide
 • Jiyūna Shisōka
 • Murai Sanjuro
 • Imamura Dokuohtei
 • Furenjī Kuchiku-Kan
 • Moteki Gennai

Samurai Clan Names

The Samurai clan is a Japanese martial art that dates back to the 10th century. The Japanese have practiced it for centuries to enhance the body and mind. Their code of honor called Bushido emphasizes that there are two basic rules to observe; to respect yourself and to honor others.

Like all martial arts, the samurai have been practicing their skills in order to enhance their combat prowess. They believe that their skills will not only help them in battle but will also protect them from harm.

The samurai clan names should not be confused with the Shinto religion which is one of Japan’s indigenous religions. These clan names should not be confused with the name of a historical Japanese clan or an actual clan.

 • M3rk
 • Utagawa Tatsuki
 • Dākuhantā
 • Kitanai Tekidanhei
 • Higa Ichibei
 • Sakurano Masakazu
 • Gurenēdoranchā
 • Tazawa Shinrikiyaru
 • Fanshīkurasshā
 • Glas
 • Miyasaki Kikaku
 • Nagai Taroemon
 • Horiuchi Toichi
 • Sumūzuna Hanzai-Sha
 • Yanase Yoshiaki
 • Kawakami Konoye
 • Tsudzuri Ryozo
 • Lyon
 • Kuikkufingā
 • Waki Teruo
 • Takahata Kenkichi
 • Mae Katashi
 • Bunkatsu Tōchi
 • Lyle
 • Saikō No Ichizoku
 • Tsutsui Mizuho
 • Sada Atsushi
 • Ike Matashichi
 • Hirata Noboru
 • Mock
 • Hattori Kimi
 • Tafuna Mama
 • Hanazawa Jou
 • No Shiori
 • Nakazawa Yuji
 • Kano Daisuke
 • Sanda Yoshitake
 • Mizusawa Hajime
 • Oka Yoshio
 • Kawaī Kurasshā
 • Shimomura Kisho
 • Okumura Soseki
 • Inaba Misaki
 • Koda Shizuka
 • Global Killers
 • Horikiri Harumi
 • Iraira Suru Senshi
 • Suterusumyūtanto
 • Samon Shichirobei
 • Wakaizumi Soichiro
 • Weir
 • Kita Tetsui
 • Yamabe Makoto
 • Bakudan O Hanarete
 • Ishikawa Mizuki
 • Rejisutansu
 • Suguro Azumamaro
 • Arakaki Kin
 • Kagiyama Kunie
 • Tsuga Ashihei
 • Okamura Toshiyuki
 • The Real Deal
 • Ueda Tomomi
 • Akamine Toshitsugu
 • Minamoto Naohiro
 • Oyakawa Matsusuke
 • Surīpīhantā
 • Sama Akihiro
 • Seo Yoshio
 • Rakukantekina Gyangu
 • Glen
 • Hase Jun
 • Kawamura Nobusaiki Kou
 • Sloppy Admirals
 • Yamane Omezo
 • Kikyo Ton
 • Hagiwara Tomoko

Clan Name Generators

Samurai names are usually used for business purposes such as a military company or a fighting organization. There are numerous reasons why a business owner might choose a samurai name for his business.

To name your business after a Samurai clan is a great way to create instant recognition and boost your business in the long run. A Samurai name can help you build up a reputation as an expert in your field. It will also help you attract customers who might want to learn more about Samurai culture.

 • Yamasato Hanshiro
 • Akiyama Tsuneyo
 • Hanazawa Toshiro
 • Yamamuro Kyuwa
 • Katayama Kazuhiko
 • Arata Munoto
 • Saeki Junzo
 • Hattori Hirokazu
 • Andeddofōebā
 • Omura Michiyo
 • Kobashigawa Hana
 • Tsujihara Hyotaru
 • Chiura Toshikasu
 • Nagao Michio
 • Toyama Kohaku
 • Nishimura Tamiko
 • Mayeda Hiromu
 • Amari Fumiko
 • Imai Yukiko
 • Shimizu Kou
 • Uyehara Hiyori
 • Soga Hisashi
 • Hamada Kenji
 • Borg
 • Murakami Michi
 • Oba Hikari
 • Tazawa Ikemoto
 • Migi Ni Nejikoma Rete Inai
 • Go Shig
 • Hashimoto Maki
 • Uehashi Botan
 • Serizawa Kairi
 • Chihuahuas
 • Itoh Eijiro
 • Shoshinshade Wanai
 • Minamoto Mashai
 • Umon Kosho
 • Mino Akiho
 • Hunters
 • Not Noobs
 • Orio Jiro
 • Yoshie Maki
 • Iwasaki Tomomi
 • Legendary Giants
 • Kumagai Susumu
 • Pīpuruburasutā
 • Azuma Muneyaki
 • Anata No Hada No Shita De
 • Nakai Ryu
 • Hall
 • Pest
 • Hiroi Shumkichi
 • Takashima Hiroshi
 • Overpowered
 • Oshima Shigeo
 • Bright
 • Kings
 • Nakagome Dayu
 • Soga Tomio
 • Yamagishi Jun
 • Dokuro Masumi
 • Kamoto Tadataka
 • Oyakawa Haru
 • The Midnight Eyes
 • Reikokuna Buntai
 • Chiyotanda Ichiko
 • Sako Shino

Japanese Group Name Generator

A Japanese group is a type of organization consisting of people who are not related by blood, but who share an interest in a certain field or pursuit. A group of this sort can be as small as one person or as large as a few thousand.

The group will typically meet at least once every three months. There may be monthly meetings, or it could be quarterly. Some groups keep a calendar online so that they can stay in touch with each other.

 • Noguchi Shimpei
 • Yokoyama Yukichi
 • Nagaoka Yuki
 • Tsukiyama Akihiro
 • Spicy Knights
 • Ness
 • Desudifaiā
 • Miyasaki Masanobu
 • Ike Okyoito
 • Victorious Squad
 • Electric Tank
 • Yuuma Aki
 • Okimoto Rinji
 • Ono Hotaru
 • Maekawa Natsuo
 • Goda Tsuyoshi
 • Arata Ibuki
 • Yutani Yutaka
 • Tsukamoto Mikio
 • Wakayama Riku
 • Yoneda Y
 • Hosoo Kazu
 • Tondemonai Purēyā
 • Namba Rei
 • Kudou Sadao
 • Fukaya Katsuyuki
 • Nishiyama Kantaro
 • Okura Masaaki
 • Masaki Masayuki
 • Shīkuretto Ninja
 • Argenteum
 • Sawada Usagi
 • Sanda Okakura
 • Evening
 • Arata Tsukasa
 • Kami No Tenshi
 • Izumo Matsusuke
 • Ehara Matashichi
 • Takei Nariaki
 • Nakai Yoshito
 • Kuno Susumu
 • Takata Hisaki
 • Domoto Kaori
 • Toyama Hibiki
 • Dokuro Shijo
 • Takishima Ryuko
 • Sakimoto Shun
 • Kishimoto Yori
 • Sunada Nobuhito
 • Oka Masashi
 • Suzuki Itsuki
 • Mase Takechi
 • Koyasu Reizo
 • Majo To Mahōtsukai
 • Tachibana Riko
 • Rayquaza
 • Uozumi Koryusai
 • Arata Nori
 • Asa Takaaki
 • Hakai-Sha O Korosu
 • Matsui Takuji
 • Sprayz
 • Nakata Takako
 • Tait
 • Nonaka Seison
 • Ando Sora
 • Honmono No Kuchiku-Kan
 • Kajiwara Niou
 • Battle Mistress
 • Obi Noriyori
 • Koko Demo
 • Takagaki Takemi
 • Tsuge Korin
 • Okamoto Murai
 • Urata Takamori
 • Koizumi Koji
 • Akushitsuna Bikutā
 • Sawada Mizuki
 • Bad Boys
 • Takamitsu Izumi
 • Suko Niou
 • Toujou Iori
 • Sakata Kaname
 • Maekawa Hideko

Japanese Samurai Clan Names

Japanese group names are unique and interesting. For example, a group called “The Jigoku Fan Club” would be very unusual. On the other hand, a group called “The Tokyo Mahjong Association” might be a bit boring.

The best japanese group names have a focus and purpose. Groups such as “The Tokyo Mahjong Association” may be good if it’s just a hobby, but not if it’s a business. “The Tokyo Diner Group” would be good if it was a restaurant, but not if it was a food truck or a catering company.

 • Utada Kazu
 • Enomoto Chikako
 • Umemoto Yuki
 • Yamanaka Katsuro
 • Totsuzen No Kuchiku-Kan
 • Sick
 • Kyōdaina Guntai
 • Habokku Wreckers
 • Miyagawa Teru
 • Tsutsui Yuko
 • Chiba Shigemasa
 • Egusa Kou
 • Protective Mafia
 • Jukuren Shita Kirā
 • Tamatsuki Ryoko
 • Kumagai Masaaki
 • King
 • Hirashima Itsuki
 • Kodama Haruka
 • Sokushi
 • Nakata Shigeko
 • Young Victors
 • Hanazawa Taroemon
 • Oliphant
 • Sandākuran
 • Ueda Sadanobu
 • Tanoshī Sutātā
 • Muramoto Mizuki
 • Kubo Asuka
 • Stormcaller
 • Nakano Kazumi
 • Komuro Zeshin
 • Dokite Chiyumi
 • Sūpāterā
 • Macphee
 • Sutabā O Tojiru
 • Okimoto Nobu
 • Ozaki Naomi
 • Mizusawa Masu
 • Bōdō No Hangyaku-Sha
 • Matsuno Yoriie
 • Wood
 • Hayakawa Kaede
 • #NAME?
 • Sueoka Honzo
 • Uchibayashi Kentaro
 • Chiba Yuki
 • Maeda Kohaku
 • Rush
 • Matsushita Eitoku
 • Samon Ton
 • Teshima Takumi
 • Kawashima Kenshin
 • Yamanishi Yusuke
 • Imari Yoshimasa
 • Tomatsu Shigetoki
 • Drunk Shankers
 • Shimoda Kenta
 • Naito Miki
 • Village Destroyers
 • Saving Mode Edit Mode
 • Orito Yoringa
 • Mashimo Hikaru
 • Isobe Susumu
 • Saiki Daichi
 • Mizusawa Hiroaki
 • Arai Yoshinori
 • Ogawa Kazuhiko
 • Horsburgh

Japanese Clan Names Ideas

If you are a parent, chances are you have been hearing about this word for a while now. According to the New York Times, in Japan, it is customary to give a child a family name and a first name that ends in “-san” (meaning “lady”).

This name combination is considered to be an honorific title rather than a family name. It can be used with family names that are more traditional, but it can also be used with family names that were adopted after World War II. The most popular family names in Japan are based on Japanese clans.

Here is a short list of some of the most common clan names in Japan.

 • Riot
 • Tanikawa Kagami
 • Chimei-Tekina Unmei
 • Sasaki Junnosuke
 • Asai Masanori
 • Teshima Yoshinori
 • Kawamura Akihiko
 • Hive
 • Yamasato Noriaki
 • Arakawa Yoshimatsu
 • Azuma Tadamichi
 • Maekawa Daisetsu
 • Sawano Harumi
 • Wakabayashi Yuji
 • Wanijima Takemi
 • Dogs
 • The Corpus
 • Tagawa Teru
 • Meihemu Taieki Gunjin
 • Kumagai Nobu
 • Asai Tadamichi
 • Sueno Shojiro
 • Hitarashi Tamuramaro
 • Tani Subaru
 • Binning
 • Araya Megumi
 • Udny
 • Suterusuu~Ōrokku
 • Araya Shosuke
 • Keikain Korechika
 • Miyasato Fumiko
 • Ubukata Shigenaga
 • Kido Utemaro
 • Hanamura Yoshi
 • Toda Haru
 • Magi
 • Taguchi Hiromi
 • Haiu~Oriā
 • Yatta Chīmu!
 • Orio Toshiyuki
 • Hisshi No Bōgai-Sha
 • Tsuda Keiji
 • Snails
 • Aonuma Tomeo
 • Matsui Katsuo
 • Fukumoto Hoshi
 • The Lycans
 • Kishi Takehide
 • Loud Renegades
 • Uozumi Hisahsi
 • Dawn
 • Isa Chiasa
 • Taketa Ayumi
 • Brisbane Masterton
 • Shāpusurasshā
 • Arashiro Sugimoto
 • Kumagai Nagisa
 • Uno Masaaki
 • Sakurano Kagehisa
 • Fujii Yuki
 • Yuhara Yoshisada
 • Hokama Tsuyoshi
 • Mayhem Nation
 • Kudou Rei

Japanese Clan Names

How To Name Your Japanese Clan

This article will provide you with all the helpful tips to help you settle on a catchy and chic name for your Japanese clan. The first step in choosing a clan name is to decide what kind of clan you are looking for. There are many types of clans, each with its own unique set of rules.

For example, there are clans that are for social gatherings, clans for PvP, clans for PvE, clans for clans, and clans for general entertainment.

However, the most important thing is to know your audience and what they like to do in the clan.

Decide On the Norm of Your Clan Name

Before you choose a name for your clan, consider your target audience. Do you want your clan name to have a specific meaning? Or do you want it to sound cool?

It is better to have a specific meaning for your clan name as compared to something random and random. Your clan name shouldn’t necessarily have a meaning but it is better to select one as it will help in defining your clan.

Consider the name of your clan in relation to your products. If your clan has a long and descriptive name, your clan name will appear boring and dull in contrast to the other clans’ clan names. So, make sure you keep your clan name short and catchy.

It is always good to be original and stand out. If your clan name sounds cool, you will be able to sell your clan name by itself.

Do Some Research

Check on the online marketplaces for any other clan names that you find attractive and you think are similar to your clan name. This will help you in selecting a unique and original name for your clan.

Search for the names that you think would suit your clan. Also, look for other clans’ names. You can compare your clan’s name to their clan names and note down what catches your eye.

Look at the names that you like for your clan name. Keep in mind that there is no copyright claim over our content. We won’t ask you to use our content.

Consider Your Clan Name in Relation to Your Products

Do you aim for your clan name to have a particular meaning? What is the idea behind your clan? These questions will help you in selecting a suitable name for your clan.

If you wish for your clan to have a particular meaning, then make sure you include that in your name. For instance, if your clan name is “The Naturals,” then you should make sure your clan name has a meaning that can be related to your clan. If your clan name is “The Naturals,” then it should have a meaning that is closely related to the idea behind your clan.

Related:

400 Japanese Usernames

Osama Mukhtar

I have over two years of experience naming brands, products, and companies! I specialize in naming, branding, and naming style guides for tech companies and startups.

Essentially, I help companies create comprehensive branding and naming style guides that are easy to read, intuitive and easy to follow.
My goal is to take my branding and naming consultancy to the next level.