Japanese Names: 400+ Cute and Popular Japanese Names

Last Updated on June 10, 2021 by Mubashir Rafique

In this article, we have shared some Japanese names that can help you out when you have to name a baby or to give nicknames to your family members and friends or someone else.

Let’s start and explore your favorite names:

Japanese Names

Here are some cool and catchy Japanese names that you’ll like:

 • Muneshige
 • Takemoto
 • Taketa
 • Rio
 • Hinako
 • Eguchi
 • Norio
 • Asato
 • Mihoko
 • Hidetoshi
 • Sugawara
 • Kitagawa
 • Shirai
 • Kazuha
 • Hironari
 • Chikage
 • Hide
 • Sano
 • Nagatomo
 • Naoya
 • Daihachi
 • Fumiko
 • Reona
 • Tomomi
 • Ryūta
 • Nakamura
 • Atsunobu
 • Gin
 • Sakaguchi
 • Oshiro
 • Sawa
 • Kawabata
 • Suzuki
 • Ryōsei
 • Mayu
 • Yamashita
 • Daishi
 • Amaya
 • Shihori
 • Ayako

Japanese Names for Girls

Enlisted are some impressive and cool Japanese names for girls:

 • Tamura
 • Terada
 • Nonaka Tomiko
 • Tanaka
 • Akiyoshi
 • Futaba
 • Akiko
 • Hirohisa
 • Naruhisa
 • Nobusuke
 • Nagako
 • Kojima
 • Mio
 • Ruriko
 • Yamanaka
 • Sadahiro
 • Hiromasa
 • Ogata
 • Arita
 • Nakashima
 • Tagawa
 • Nobumoto
 • Akinobu
 • Banri
 • Ikuko
 • Uehara
 • Ichiko
 • Hideyuki
 • Hideya
 • Tani
 • Tamami
 • Morio
 • Sakuma
 • Yukiko
 • Yuriko
 • Fumihiro
 • Ryūshi
 • Kido
 • Hidemitsu
 • Motoshi

Female Japanese Names

Here are some of the best female Japanese names, that you’ll like:

 • Bando
 • Okazaki
 • Tamako
 • Isa
 • Harukichi
 • Oshima
 • Yagi
 • Fukushima
 • Shibuya
 • Chieko
 • Ueda
 • Sugita
 • Ozaki
 • Heihachirō
 • Asano
 • Inouye
 • Machi
 • Hamasaki
 • No
 • Fujioka
 • Naoyuki
 • Sari
 • Obi
 • Miwako
 • Tamashini
 • Ryūzō
 • Hirai
 • Harunobu
 • Rie
 • Norifusa
 • Kamiya
 • Kai
 • Chie
 • Takagi
 • Haruhisa
 • Haruko
 • Sugimoto
 • Igarashi
 • Suko
 • Naritaka

Cute Japanese Names

Following are the some of the cute Japanese names, that I hope you’ll like:

 • Nakatomi
 • Nonoka
 • Shiba
 • Asahiko
 • Oye
 • Kanna
 • Imada
 • Noriyasu
 • Sumiko
 • Tokuko
 • Moeka
 • Fumitaka
 • Sumika
 • Shibata
 • Kasai
 • Daiji
 • Eijirō
 • Namba
 • Arata
 • Takai
 • Hisako
 • Ayana
 • Miu
 • Asuna
 • Tomiju
 • Mototada
 • Fujikawa
 • Shimabukuro
 • Miyoko
 • Taniguchi
 • Azumi
 • Moe
 • Reina
 • Nobunari
 • Mina
 • Eisen
 • Yasutake

Popular Japanese Names

Enlisted are some most popular Japanese names that you can use for anyone you want:

 • Shiraishi
 • Namio
 • Izumi
 • Suzuka
 • Ryōsuke
 • Azuma
 • Junko
 • Sako
 • Akihiko
 • Hayato
 • Yamaguchi
 • Shishido
 • Miyuki
 • Hidekazu
 • Akamine
 • Harunori
 • Emika
 • Hiroomi
 • Mutsuko
 • Sumie
 • Haruhiko
 • Toru
 • Shimomura
 • Momo
 • Takashima
 • Ran
 • Tomo
 • Akiyuki
 • Saeko
 • Noriko
 • Takamoto
 • Koike
 • Eiko
 • Oh
 • Einosuke
 • Nariaki

Japanese Male Names

Here are the best and cool Japanese male names:

 • Yamamura
 • Norihito
 • Fumihisa
 • Ishida
 • Kawashima
 • Motoaki
 • Saiki
 • Kira
 • Kikuko
 • Nishioka
 • Aika
 • Ose
 • Uyemura
 • Tatsuko
 • Aya
 • Kaya
 • Kawamoto
 • Tamanaha
 • Kuguya
 • Fuminori
 • Kazue
 • Umeko
 • Ryōya
 • Sando
 • Akimitsu
 • Mami
 • Yasui
 • Harada
 • Takei
 • Okemia
 • Hara
 • Nobuharu
 • Iha
 • Motomu
 • Nakasone
 • Tora

Good Japanese Names

Below are some good Japanese names that you’ll like:

 • Umi
 • Mikako
 • Inaba Satoru
 • Nishikawa
 • Hatsuo
 • Miyū
 • Chizuru
 • Rena
 • Teruko
 • Asao
 • Waka
 • Nobusada
 • Sera
 • Kotomi
 • Tominaga
 • Pagination
 • Furuta
 • Nyoko
 • Motoharu
 • Ryōhei
 • Ryōma
 • Minako
 • Honoka
 • Eiji
 • Yoriko
 • Akihiro
 • Chiyako
 • Shiro
 • Nami
 • Fumiya
 • Nobuzane
 • Hirotaka
 • Setsuko
 • Asako
 • Eriko
 • Seno
 • Kawata

Best Japanese Names

Enlisted are some best Japanese names, we hope that you’ll like them all:

 • Kato
 • Kondo
 • Ariko
 • Fujino
 • Muneyoshi
 • Sayuri
 • Hina
 • Yamashiro
 • Kumi
 • Noguchi
 • Sakata
 • Kobe
 • Araya
 • Motoyoshi
 • Nanako
 • Tao
 • Seiko
 • Yukino
 • Shizuko
 • Kanako
 • Ikue
 • Akinori
 • Nishimoto
 • Yamagata
 • Hidemi
 • Hamamoto
 • Okimi
 • Yuuna
 • Rika
 • Toki
 • Nobuteru
 • Ohashi
 • Aki
 • Fusazane
 • Kodama
 • Rikona
 • Taira
 • Hirooki
 • Shinohara
 • Anzu
 • Domen
 • Date

Most Common Japanese Names

Here are some most common Japanese names for you:

 • Nobutoki
 • Rikichi
 • Manami
 • Makiko
 • Maho
 • Miho
 • Taura
 • Fukumi
 • Ryu
 • Ai
 • Shinsato
 • Haruki
 • Asami
 • Hada
 • Keiki
 • Riho
 • Sugiyama
 • Akihisa
 • Hirayama
 • Goda
 • Kono
 • Hata
 • Hirabayashi
 • Gen’ichi
 • Suzume
 • Yoru
 • Riichi
 • Arinaga
 • Haruchika
 • Karen
 • Munenori
 • Kawasaki

Beautiful Japanese Names

Following are some smart and beautiful Japanese names for you:

 • Okimoto
 • Naohito
 • Shiraki
 • Reiko
 • Maki
 • Mitsuko
 • Tanigawa
 • Nobutomo
 • Hachirō
 • Haruo
 • Naomichi
 • Murashige
 • Tabata
 • Mitsuki
 • Fumie
 • Takano
 • Kurenai
 • Wakumi
 • Motoko
 • Mayo
 • Suda
 • Hidetsugu
 • Nakanishi
 • Sae
 • Nobuhiro
 • Ritsuo
 • Fumino
 • Rino
 • Toyoko
 • Natsuko
 • Haruno

Japanese Name for Girls

Enlisted are some Japanese name for girls, that you can use for anyone you want:

 • Okura
 • Yoshino
 • Ashikaga
 • Hiroe
 • Nobuhiko
 • Nakai
 • Ono
 • Hayashida
 • Mokichi
 • Yoshioka
 • Nagayasu
 • Yogi
 • Koda
 • Atsuya
 • Ryōtarō
 • Fukunaga
 • Oyama
 • Sachihiko
 • Sakamoto
 • Mana
 • Motoshige
 • Taguchi
 • Tsubame
 • Eiken
 • Yo
 • Hideyoshi
 • Onishi
 • Yasue
 • Sakiko
 • Motohiro
 • Noriaki
 • Ayu
 • Sawaya
 • Ishimoto
 • Hidehisa
 • Naofumi
 • Yumi
 • Arashi
 • Goya
 • Ahmya
 • Okabe
 • Daichi
 • Keiko
 • Ryūsei
 • Soma
 • Munetoshi
 • Yokoyama
 • Morikazu
 • Hiromichi

japanese names

How to Create a Name by Yourself

There are some tips and tricks that will help you to create a name by yourself without asking others.

Brainstorm and Make a List of Names

Think about the names that you like and the names that you have to listen to from others and make a list of all the names that come to your mind.

Then decide a special name that you like the most and very rare in society. And you know that’s a very special name for your child.

Avoid hard-to-spell and hard to remember names

Before giving a name to your child or someone else you have to think that the name you are giving, is very easy to spell and all the people can easily remember the name and don’t have any difficulty in remembering and spelling the name.

By avoiding hard spelling the name will automatically look attractive and easy to remember for all.

Conduct a thorough internet search

We all know that this is the era of technology and we all have the technologies that we use in our everyday life. Internet is also a part of technology and we all have the access to work on it.

So you can use the internet to search for a beautiful, attractive, and cool name for anyone you want. The Internet can provide you a wide variety of names that you like very much.

Make sure the name sounds good when said aloud

We also know that an easy and beautiful name when said loud has a very beautiful sound.

When you name your child or someone, first make sure that the name has given to them makes a good sound when you or someone calls his/ her name in public. The name must have a good impression on the listener and as well as caller. And when it said loud, it’s sound beautiful.

Keep It Short & Simple

Before naming your child or someone else you have to know that, the name of your child or someone must be very simple and short. Short and simple names can easily be pronounced without any difficulty.

If the name is hard to pronounce and very long, then the people call him/ her without saying his name.

Related:

400+ Gang Names