400 Best Vietnamese Names Ideas and Suggestions

Last Updated on January 21, 2022 by Mubashir Rafique

Here we have shared some cool and creative Vietnamese Names that you will like. Over the last year, we have helped thousands of people name their businesses, characters, and pets.

You can also choose a good name from the below list of Vietnamese names. But make sure to select such a name that will impress your friends and family. Let’s dive in.

Vietnamese Names

 • Nguyễn Trường Thành
 • Nguyễn Thành Thiện
 • Bùi Bảo Giang
 • Phạm Hữu Hùng
 • Lưu Quốc Quân
 • Dương Tâm Hiền
 • Huỳnh Hồng Trúc
 • Đoàn Bá Cường
 • Bùi Ngọc Khương
 • Đặng Xuân Uyên
 • Phạm Bích Hồng
 • Phạm Tường Anh
 • Huỳnh Anh Ðức
 • Tôn Tùng Quân
 • Nguyễn Ðức Thắng
 • Triệu Thanh Minh
 • Dương Bá Long
 • Mạc Thụy Long
 • Phan Hòa Thái
 • Bạch Diệu Ái
 • Dương Bích Lam
 • Phùng Ðức Sinh
 • Trang
 • Ngô Hữu Nghĩa
 • Võ Tiến Hiệp
 • Ngô Thế An
 • Võ Hải Quân
 • Diệp Hữu Bình
 • Võ Quang Trung
 • Nguyễn Duy Thanh
 • Cara
 • Thân Hùng Phong
 • Nguyễn Anh Minh
 • Trần Hữu Tân
 • Tạ Thành Khiêm
 • Tam
 • Nguyễn Minh Quân
 • Quyền Quỳnh Dao
 • Ngô Ðinh Lộc
 • Nguyễn Chiêu Dương
 • Quyền Mai Linh
 • Doãn Bình Minh
 • Đỗ Mộng Hoa
 • Trần Hoa Tiên
 • Phan Anh Quân
 • Bùi Thảo Vy
 • Nhi
 • Trần Thiên Trí
 • Võ Tuấn Minh
 • Bùi Phước Lộc
 • Chung Ðình Hợp
 • Trịnh Trung Hiếu
 • Võ Vân Nhi
 • Phan Phương Yến
 • Phó Xuân Minh

Common Vietnamese Names

Below are some of the best common Vietnamese names that you will like:

 • Hồ Lệ Nga
 • Tống Quang Lân
 • Vũ Sơn Tùng
 • Đỗ Thu Hường
 • Tinh
 • Nguyễn Ngọc Khôi
 • Phùng Ngọc Lan
 • Võ Hồng Nhật
 • Quách Yến Oanh
 • Võ Nhất Tiến
 • Ngô Trúc Phương
 • Diệp Hoài Nam
 • Huỳnh Trà Giang
 • Lý Sơn Quân
 • Ngô Huy Quang
 • Lưu Nam Dương
 • Xuan
 • Huỳnh Long Giang
 • Phạm Quang Anh
 • Thạch Phú Hưng
 • Bùi Vân Sơn
 • Uất Thúy Hường
 • Ngư Long Giang
 • Dữu Ngọc Uyển
 • Lê Bách Du
 • Ngô Dương Anh
 • Ân Phúc Sinh
 • Ngô Xuân Hiếu
 • Nguyễn Ngọc Hiển
 • Trang Tuyết Xuân
 • Vũ Mai Khanh
 • Bùi Hữu Chiến
 • Nguyễn Hồng Oanh
 • Nguyễn Thụy Long
 • Thủy Ái Vân
 • Nguyễn Việt Dũng
 • Triệu Mỹ Anh
 • Thân Xuân Hòa
 • Hoàng Xuân Thảo
 • Nguyễn Hoài Nam
 • Bùi Bích Ðiệp
 • Lâm Bảo Hiển
 • Chung Ðức Long
 • Phó Linh Lan
 • Võ Viễn Phương
 • Phan Thu Vân
 • Châu Tuấn Anh
 • Đàm Ðông Quân
 • Nguyễn Công Lý
 • Trịnh Phong Lan
 • Chử Dương Anh
 • Bành Trường Thành
 • Đàm Ðức Huy
 • Phan Thanh Hà

Unique Vietnamese Names

Following are some of the best unique Vietnamese names to impress you:

 • Nguyễn Quỳnh Hà
 • Vũ Minh Hương
 • Quyền Thu Trang
 • Hồ Bảo Quốc
 • Dương Minh Nhật
 • Hồ Thảo Nghi
 • Phan Khánh Vân
 • Đỗ Duy Thông
 • Sái Minh Yến
 • La Thu Hương
 • Vưu Xuân Cung
 • Liễu Mạnh Ðình
 • Ngô Kim Sơn
 • Quang Quốc Hùng
 • Nghiêm Tạ Hiền
 • Thân Thuận Toàn
 • Lê Thái Sang
 • Nguyễn Quang Thuận
 • Phí Minh Quân
 • Nguyễn Gia Thịnh
 • Quyền Bảo Hiển
 • Quang Đăng Quang
 • Trầm Hải Ân
 • Vũ Hoàng Long
 • Tống Phước An
 • Đàm Phúc Nguyên
 • Vương Ðình Toàn
 • Đặng Ngọc Dũng
 • Vũ Kim Phượng
 • Nguyễn Việt Khang
 • Phạm Thảo Hương
 • Phí Hải Nhi
 • Hoàng Gia Hiệp
 • Doãn Hồng Thịnh
 • Phan Thái Sang
 • Nguyễn Chiêu Minh
 • Lê Phúc Lâm
 • Phó Hồng Oanh
 • Tô Chí Sơn
 • Chung Huy Vũ
 • Chu Quang Tuấn
 • Vưu Thiên Ân
 • Trần Tuyết Anh
 • Kiều Lan Nhi
 • Nguyễn Tuấn Linh
 • Hồ Ðức Kiên
 • Nguyễn Công Hào
 • Vũ Thái Minh
 • Quyền Hữu Thiện
 • Lê Ðức Khang
 • Võ Anh Vũ
 • Vũ Phương Hiền
 • Trần Gia Huấn
 • Diệp Bá Thiện

Female Vietnamese Names

In this list, I have shared some of the best female Vietnamese names for you:

 • Lý Cẩm Hường
 • Kiều Hải Dương
 • Bùi Tất Hòa
 • Lâm Xuân Cung
 • Phùng Quốc Hoàng
 • Nguyễn Gia Khiêm
 • Kim An Tường
 • Tô Ðình Nhân
 • Mai Bình Quân
 • Nguyễn Thành Ân
 • Ngư Khánh Giao
 • Võ Tất Hòa
 • Mã Khánh Hải
 • Phan Thanh Huy
 • Vũ Hồng Vân
 • Phí Diễm Chi
 • Chung
 • Nguyễn Thảo Uyên
 • Lương Thuận Thành
 • Dương Bảo Huỳnh
 • Ly
 • Phí Tường Lâm
 • Lê Hiệp Vũ
 • Hồ Hiệp Hào
 • Huỳnh Hùng Cường
 • Hồ Chiến Thắng
 • Tạ Tiến Hiệp
 • Vũ Công Giang
 • Giang Anh Việt
 • Nguyễn Hồng Ðào
 • Diệp Xuân Cao
 • Lý Nhân Nguyên
 • Phó Thanh Toàn
 • Bạch Kim Long
 • Bành Ðức Khải
 • Phạm Ðức Trí
 • Diệp Phúc Nguyên
 • Mai Công Bằng
 • Nguyễn Khánh Mai
 • Nguyễn Thảo Vân
 • An Thanh Thủy
 • Đặng Trọng KimPhạm Tạ Hiền
 • Phí Trường Chinh
 • Nguyễn Phú Bình
 • Kiều Quốc Bảo
 • Nguyễn Hiệp Hà
 • Phí Bích Thảo
 • Phạm Phúc Duy
 • Lưu Tuấn Ngọc
 • Phan Ðại Ngọc
 • Bùi Chiêu Quân
 • Nguyễn Hùng Cường

Male Vietnamese Names

In this list, you will see some useful and simple male Vietnamese names:

 • Bạch Vương Việt
 • Dong
 • Phan Khánh Giao
 • Lương Trí Dũng
 • Châu Anh Quân
 • Trương Thu Huệ
 • Châu Uyển Nhã
 • Vĩnh Minh Thuận
 • Vũ Xuân Thảo
 • Chử Yến Trang
 • Bùi Vĩnh Luân
 • Sái Long Vịnh
 • Triệu Diễm Quyên
 • Tống Bảo Hoàng
 • Lương Quốc Hạnh
 • Doãn Trung Anh
 • Lạc Ðình Sang
 • Nguyễn Huy Kha
 • Vũ Ðình Toàn
 • Nguyễn Quốc Minh
 • Nguyễn Trọng Nhân
 • Ân Vũ Uy
 • Thai
 • Doãn Thiên Phương
 • Hoàng Tấn Sinh
 • Kim Ðức Phú
 • Lý Gia Khiêm
 • Hồ Kiều Diễm
 • Hoàng Kim Liên
 • Vũ Kiến Ðức
 • Mã Thùy Linh
 • Vưu Thế Minh
 • Sái Tú Nguyệt
 • Bành Ðình Dương
 • Vũ Hiền Thục
 • Vũ Yến My
 • Ngô Quang Minh
 • Dương Minh Hải
 • Kiều Thủy Mai
 • Nguyễn Hoài Việt
 • Đào Thiện Nhân
 • Châu Vân Anh
 • Nguyễn Gia Kiệt
 • Lê Phương Nhung
 • Trịnh Nhật Huy
 • Trần Trúc Lam
 • Nguyễn Bảo Huỳnh
 • Nguyễn Sơn Quân
 • Thi Thế Phúc
 • Quách Cẩm Thúy
 • Trần An Cơ
 • Quang Gia Phong
 • Tô Bảo Huỳnh
 • Nguyễn Sỹ Hoàng

Vietnamese Names

How to write Vietnamese names

Have you ever tried coming up with a good name for a character in your favorite book series? If you’re like, me, then you’ve probably spent hours trying to come up with a Vietnamese name, but you still end up with the same boring name every time.

I’m here to help you with that problem. I’ve collected some Vietnamese names from different sources, including novels, movies, and comics, which you can use to come up with a name for your characters is your favorite book series.

Here are some tips to create Vietnamese names.

Keep it Short and Simple

Have you ever tried to come up with a name for a character in a roleplaying game? If so, you know how hard it can be. You begin with a pile of names and eventually you find one that you like, but getting it right the first time is a challenge.

This is because they are long and boring names. You should find names that are short and simple.

It’s a pain to have a long, unwieldy name. You can’t just be Kaitlin or Jane or Taryn. You need something specific and not too common.

Make it memorable.

Vietnamese names that are short and sweet are usually memorable too. To make a name memorable, make sure it is easy to understand and say aloud. When a name is easy to understand, it automatically fits in the subconscious mind of people and thus cratering a memory in their mind.

To come to know whether your selected name is memorable or not, say it a few times loudly and you will come to know if it’s memorable or not.

Avoid Difficult Names

Some names are creative but difficult to understand and memorize. Although they look cool, they should be ignored. This is because they aren’t memorable. People try to avoid all the dwarf names that include hard to spell words.

When a name has hard to understand and memorize words, it becomes quite impossible for the audience to understand it.

Related:

450 Effective Vocal Group Names Ideas