400 Best Xhosa Names That You Will Like

Last Updated on December 27, 2021 by Mubashir Rafique

Here we have shared some cool and creative Xhosa Names that you will like. Over the last year, we have helped thousands of people name their businesses, characters, and pets.

You can also choose a good name from the below list of Xhosa names. But make sure to select such a name that will impress your friends and family.

Let’s dive in.

Xhosa Names

Here we have shared some of the best cool and catchy Xhosa names:

 • Thumeka Mda
 • Nocawe Mbalula
 • Nocawe Rubusana
 • Esihle Magona
 • Buyiswa Nombembe
 • Onele Makwetu
 • Mthetheleli Nqakula
 • Nomawethu Najeke
 • Nomakhwezi Botile
 • Mabhuti Gola
 • Funeka Sontonga
 • Qaqamba Joyi
 • Jama Mkutukana
 • Aphiwe Holomisa
 • Phumlani Jezile
 • Fezeka Ngcaba
 • Olwethu Mazwai
 • Kholeka Pityana
 • Senzile Nqakula
 • Zandisile Gqoba
 • Luyolo Mbalula
 • Thembani Mhlambiso
 • Boniswa Ncamashe
 • Lindani Mfenyana
 • Dumisani Mhlaba
 • Mxolisi Mzolisa
 • Zanele Nombulelo
 • Bantu Mbizo
 • Ziyanda Gqoba
 • Songezwa Pityana
 • Siyaya Nahola
 • Mkhuseli Vetyeka
 • Dubula Msutu
 • Thandisizwe Mpangele
 • Vathiswa Kwenkwe
 • Nomsa Mazwai
 • Lindani Qoboza
 • Sonwabo Dalasile
 • Fundiswa Kwenkwe
 • Xolani Ngonyama
 • Vuyani Nkuhlu
 • Khwezi Mqhayi
 • Fuzile Jabavu
 • Zintle Tyali
 • Mavo Botile
 • Thembela Dandala
 • Dumisani Nombembe
 • Khanyiswa Jongilanga
 • Siseko Mavuso
 • Bulelani Sandile
 • Bongikhaya Botile
 • Zimkhitha Gqoba
 • Nolubabalo Jongilanga
 • Noxolo Booi
 • Mzwandile Feza

Amazing Xhosa Names

In this list, I have shared some of the best amazing Xhosa names for you:

 • Ntombebhongo Makinana
 • Nesiwe Dlulane
 • Fumanekile Malinga
 • Nolitha Dalasile
 • Thandisizwe Mda
 • Menzi Sobukwe
 • Mkhokeli Ntini
 • Nokhanyo Mabandla
 • Kuhle Gola
 • Phozisa Dumalisile
 • Zimkhitha Tambo
 • Nomsa Tshwete
 • Siseko Sikali
 • Fundiswa Ndodana
 • Bukelwa Gobodo
 • Lindiwe Maqoma
 • Phumla Mbizo
 • Neziswa Qoboza
 • Esihle Vetyeka
 • Fundiswa Ntsokwana
 • Mongezi Mdladlana
 • Mgcineni Sisulu
 • Mpilo Mqhayi
 • Thanduxolo Mpangele
 • Zamile Ntsokwana
 • Thobeka Thovela
 • Phozisa Njokweni
 • Simthandile Pityana
 • Jikela Mbizo
 • Mnyamezeli Ncita
 • Luzuko Mgudlwa
 • Boniswa Ngcaba
 • Dumisa Ntsokwana
 • Xolile Sobukwe
 • Nokwanda Ntsokwana
 • Zenzile Dlulane
 • Asanda Ngubenani
 • Ntombizodwa Jadezweni
 • Mgcineni Hani
 • Mbingeleli Siwani
 • Boniswa Ncita
 • Diliza Vavi
 • Sithandiwe Nzo
 • Thenjiwe Mabandla
 • Nkokheli Mbete
 • Xolani Mfenyana
 • Samkelo Ngonyama
 • Nosiphiwo Sontonga
 • Babalwa Mankayi
 • Thozama Mtoto
 • Faniswa Mabandla
 • Fundiswa Bungu
 • Nesiwe Dyani
 • Zodwa Ngqawana

Funny Xhosa Names

In this list, you will see some useful and simple funny Xhosa names:

 • Langa Zwelinzima
 • Sakhiwo Jadezweni
 • Nolusindiso Mankayi
 • Mabhuti Kubashe
 • Thembeka Mazwai
 • Matanzima Sikali
 • Zandisile Mbizo
 • Mpilo Siganeko
 • Nozuko Stofile
 • Phumelele Ndodana
 • Nokukhanya Mbeki
 • Dumile Makinana
 • Siphosethu Ndungane
 • Xolisa Mabandla
 • Velile Mvovo
 • Bhutana Ndodana
 • Ntombikayise Ncita
 • Siseko Bungu
 • Mesuli Magona
 • Mpendulo Mandela
 • Nonyameko Ncamashe
 • Thenjiwe Mda
 • Khuthala Malinga
 • Dingikhaya Nombulelo
 • Zuko Bungu
 • Odwa Dikana
 • Lonwabo Mxenge
 • Bulelani Jabavu
 • Lwandle Mandela
 • Lumka Jezile
 • Nomsa Pukwana
 • Anathi Zwelinzima
 • Bantu Msutu
 • Lundi Botile
 • Phumelele Magona
 • Phakamile Ntini
 • Nyameko Mda
 • Melumzi Nongxa
 • Lindelwa Mqalo
 • Nolukholo Tambo
 • Sizamile Ntsokwana
 • Sonwabile Mfenyana
 • Makukhanye Dyani
 • Ntombikayise Stofile
 • Fungile Rubusana
 • Celiwe Ndodana
 • Nomakhwezi Gqoba
 • Nombeko Ngubenani
 • Khuselwa Msutu
 • Aphiwe Xingwana
 • Nombeko Stofile
 • Malusi Thovela
 • Nomfundo Botile
 • Qondile Zwelinzima

Baby Xhosa Names

In this list, you will see some of the best baby Xhosa names that you will like:

 • Buyiswa Mdladlana
 • Zenzile Jadezweni
 • Khuzani Mandela
 • Bonani Ntlokwana
 • Nokwanda Sikali
 • Thanduxolo Makwetu
 • Ziyanda Sobukwe
 • Mcebisi Gqoba
 • Kuhle Ngcaba
 • Bongeka Nongxa
 • Nwabisa Nombembe
 • Buzwe Ngxanga
 • Nkululeko Ngonyama
 • Nonkosi Mxenge
 • Masibulele Tyibilika
 • Lundi Mbete
 • Qaqamba Kolisi
 • Thobeka Kubashe
 • Malibongwe Yoyo
 • Andile Mkutukana
 • Welile Mhlambiso
 • Sibongiseni Jabavu
 • Mnyamezeli Ntsokwana
 • Ntombekhaya Yawa
 • Nosakhele Tambo
 • Bonelwa Mpumlwana
 • Zandisile Mqalo
 • Nocawe Vetyeka
 • Buyiswa Mzolisa
 • Akhona Sikali
 • Viwe Tyali
 • Kuhle Tyibilika
 • Fundani Jongilanga
 • Mafungwashe Mqhayi
 • Mongezi Nokwe
 • Nandipha Jali
 • Buzwe Mfenyana
 • Nqabisile Mankayi
 • Dalumzi Njokweni
 • Zodwa Dlulane
 • Senzile Goniwe
 • Mzwamadoda Calata
 • Phumelele Mavuso
 • Nomsa Mbalula
 • Nomkhululi Jezile
 • Xolani Tambo
 • Nkululeko Ncamashe
 • Nqabisile Dalasile
 • Lwazi Matshoba
 • Nomkhitha Ngonyama
 • Sibongiseni Mbete
 • Nonkosi Dikana

Unique Xhosa Names

Below are some of the best unique Xhosa names that you will like:

 • Anathi Booi
 • Siyaya Ngubenani
 • Nqabisile Calata
 • Ntombomzi Matshikiza
 • Nomawethu Mhlaba
 • Lindela Nokwe
 • Nocawe Pokwana
 • Zimkhitha Bungu
 • Thandisizwe Booi
 • Mandisa Makinana
 • Lumka Mthobeni
 • Zanele Ngcuka
 • Siseko Vavi
 • Nobomi Dalasile
 • Ndothusile Mpangele
 • Nozibele Vavi
 • Bongikhaya Ngcaba
 • Nqabisile Goniwe
 • Odwa Sandile
 • Celiwe Ngcaba
 • Andisiwe Ntshona
 • Gugulethu Ntshona
 • Dengana Mthobeni
 • Phathiswa Balfour
 • Lindani Mqalo
 • Boniswa Sandile
 • Buhle Kubashe
 • Ndiliswa Dumalisile
 • Nocawe Ncita
 • Nolusindiso Dyani
 • Onke Ngcuka
 • Nomkhululi Matshikiza
 • Mncedisi Goniwe
 • Nonceba Mkutukana
 • Yonela Calata
 • Swazi Dyani
 • Andisiwe Biko
 • Silumko Nqakula
 • Zukile Mda
 • Zanemvula Mfenyana
 • Zodwa Nombulelo
 • Thamsanqa Makepula
 • Wazini Joyi
 • Nobomi Siganeko
 • Nomhle Gola
 • Ndiliswa Ngcuka
 • Mzwandile Matshoba
 • Nomhle Zimema
 • Sonwabile Matshoba
 • Sabelo Makepula

Xhosa Names

How to write Xhosa names

Have you ever tried coming up with a good name for a character in your favorite book series? If you’re like, me, then you’ve probably spent hours trying to come up with a Xhosa name, but you still end up with the same boring name every time.

I’m here to help you with that problem. I’ve collected some Xhosa names from different sources, including novels, movies, and comics, which you can use to come up with a name for your characters is your favorite book series.

Here are some tips to create Xhosa names.

Keep it Short and Simple

Have you ever tried to come up with a name for a character in a roleplaying game? If so, you know how hard it can be. You begin with a pile of names and eventually you find one that you like, but getting it right the first time is a challenge.

This is because they are long and boring names. You should find names that are short and simple.

It’s a pain to have a long, unwieldy name. You can’t just be Kaitlin or Jane or Taryn. You need something specific and not too common.

Make it memorable.

Xhosa names that are short and sweet are usually memorable too. To make a name memorable, make sure it is easy to understand and say aloud. When a name is easy to understand, it automatically fits in the subconscious mind of people and thus cratering a memory in their mind.

To come to know whether your selected name is memorable or not, say it a few times loudly and you will come to know if it’s memorable or not.

Avoid Difficult Names

Some names are creative but difficult to understand and memorize. Although they look cool, they should be ignored. This is because they aren’t memorable. People try to avoid all the dwarf names that include hard to spell words.

When a name has hard to understand and memorize words, it becomes quite impossible for the audience to understand it.

Related:

400 Best Lotr Balrog Names That You Can Use