400 Best Latvian Names That You Will Like

Here we have shared some cool and creative Latvian Names that you will like. Over the last year, we have helped thousands of people name their businesses, characters, and pets.

You can also choose a good name from the below list of Latvian names. But make sure to select such a name that will impress your friends and family.

Let’s dive in.

Latvian Names

Here we have shared some of the best cool and catchy Latvian names:

 • Bazils Strautmanis
 • Ilona Laiviņa
 • Anika Vītiņa
 • Cerons Beļavskis
 • Daņils Balodis
 • Regija Krūmiņa
 • Virginijs Vītiņš
 • Gitija Upīte
 • Emerencijana Lielmane
 • Jeļizabeta Kalniņa
 • Gaidis Sprūde
 • Doloresa Puķīte
 • Sondris Āboliņš
 • Raimonds Melderis
 • Ildra Fogele
 • Marseljēza Dreimane
 • Kristela Ābele
 • Raiens Polis
 • Zigrids Līcis
 • Simions Strautiņš
 • Gothards Lasmanis
 • Sandus Krieviņš
 • Viorika Salmiņa
 • Leontīne Dzene
 • Prans Voicišs
 • Līlija Birzniece
 • Valentijs Tiltiņš
 • Vilmars Vinters
 • Gundra Fogele
 • Elvigs Krūmiņš
 • Alģerts Tiltiņš
 • Dāgs Mekšs
 • Largija Putniņa
 • Braijens Širovs
 • Lāčplēsis Griķis
 • Kuno Ozoliņš
 • Hulda Lūse
 • Ivis Romanovskis
 • Marisa Pretkalniņa
 • Liberijs Koks
 • Ahmeds Vītoliņš
 • Gundolfs Ādamsons
 • Maigons Šmits
 • Munise Legzdiņa
 • Veidols Sprūde
 • Uļjana Lasmane
 • Gvidons Vinters
 • Valdons Ozoliņš
 • Hendriks Lapsiņš
 • Edgards Sprūde
 • Vigilijs Podziņš
 • Agunda Podziņa
 • Jozs Laiviņš
 • Anfims Lodiņš
 • Ilveta Balode

Female Latvian Names

Below are some of the best female Latvian names that you will like:

 • Vizbulis Zālītis
 • Leontīna Legzdiņa
 • Ilgonis Vītiņš
 • Varenika Strautiņa
 • Saila Lasmane
 • Daumants Karlsons
 • Drosme Zirne
 • Juta Zālīte
 • Maida Auziņa
 • Sebastjans Sproģis
 • Olmars Jēkabsons
 • Laimonis Ozoliņš
 • Nella Smuģe
 • Samvels Vecumnieks
 • Feliciāna Siliņa
 • Pāvuls Palters
 • Mairs Gailītis
 • Romands Jēkabsons
 • Veneta Smuģe
 • Augusts Strautmanis
 • Gordejs Kauliņš
 • Dijs Runcis
 • Romualds Lodiņš
 • Alvine Freimane
 • Brendons Eglītis
 • Ruda Pence
 • Hendrihs Pētersons
 • Kirils Grūbe
 • Semjons Laubergs
 • Mehribana Rozīte
 • Nadīne Pence
 • Anabella Zeltiņa
 • Beāta Runce
 • Rebeka Āboltiņa
 • Herolds Strautiņš
 • Madis Jukums
 • Mateuss Tiltiņš
 • Angelija Strautmane
 • Zinaids Birziņš
 • Ostins Kalējs
 • Sigurts Kulmanis
 • Aimo Ozoliņš
 • Vijtauts Krastiņš
 • Margieta Ūdre
 • Ado Seržants
 • Eginhards Legzdiņš
 • Inmārs Tučs
 • Silvis Zeltiņš
 • Gunars Mekšs
 • Zintars Endziņš
 • Venerande Tiltiņa
 • Cerons Caune
 • Frensisa Zvejniece

Male Latvian Names

Following are some of the best male Latvian names to impress you:

 • Jazeps Landmanis
 • Virginija Līce
 • Džeralds Birznieks
 • Svanhilda Lielmane
 • Līga Pole
 • Deniss Boka
 • Vijolīte Sprūde
 • Undis Rozenbahs
 • Grita Gaile
 • Maigone Vecumniece
 • Irēnijs Zunda
 • Ornets Šīrants
 • Alvaro Sproģis
 • Vidvedis Āboltiņš
 • Zemgus Caune
 • Sellija Sietniece
 • Ronalds Liepiņš
 • Hartvigs Siliņš
 • Katarīna Gibala
 • Dženita Eglīte
 • Emilijans Zeltiņš
 • Altairs Strazdiņš
 • Rota Kalniņa
 • Austrīte Zeidmane
 • Spēkonis Zvaigzne
 • Vilmārs Krancis
 • Selēna Cālīte
 • Mundis Blaus
 • Daimona Griķe
 • Maila Muceniece
 • Dagnija Putniņa
 • Hanzija Lāce
 • Doloresa Ābele
 • Terēzija Dreimane
 • Brains Laubergs
 • Veronis Vasils
 • Zīle Znotiņa
 • Annelija Riekstiņa
 • Katrina Strautmane
 • Aivijs Kļaviņš
 • Alģis Melngailis
 • Olafs Brunkevičs
 • Imre Krieviņa
 • Albīne Gaile
 • Dairita Buile
 • Erberts Polis
 • Emīlja Graudiņa
 • Frederika Boka
 • Justa Dzene
 • Lisa Zālīte
 • Hugo Šīrants

Popular Latvian Names

In this list, I have shared some of the best popular Latvian names for you:

 • Airida Kulmane
 • Daris Lūsis
 • Volfs Seržants
 • Saulgaida Lodiņa
 • Džana Bergmane
 • Jeroslavs Beļavskis
 • Ailands Krēsliņš
 • Fetna Znotiņa
 • Lūkass Vītums
 • Alfa Zunda
 • Bernads Romanovskis
 • Egits Seržants
 • Brita Lodiņa
 • Elfrīds Gibala
 • Dzeja Sproģe
 • Evelina Lodiņa
 • Raija Puķīte
 • Vadims Grūbe
 • Bertrams Pretkalniņš
 • Levantīna Blekte
 • Jaroslava Kauliņa
 • Elžbeta Rudzīte
 • Rikijs Romanovskis
 • Uldze Cīrule
 • Fridberts Kalniņš
 • Linārs Puķītis
 • Ermanis Upītis
 • Zindra Auziņa
 • Ileana Kļaviņa
 • Virēna Laiviņa
 • Erlends Lodiņš
 • Apolinārs Tīrelis
 • Džastina Kraule
 • Anastāsija Niedra
 • Remigijs Krūmiņš
 • Kalvis Sprūde
 • Jonijs Zunda
 • Zintis Niedra
 • Evģēnijs Grūbe
 • Daneta Liepiņa
 • Alfreds Laubergs
 • Arvīns Meiers
 • Salvis Landmanis
 • Gutars Širovs
 • Igvars Krievs
 • Albertīne Vecumniece
 • Andrejans Aigars
 • Druvis Pencis
 • Itālo Pencis
 • Ulvars Lācis
 • Dēzija Strazdiņa
 • Irita Ostrovske

Beautiful Latvian Names

In this list, you will see some of the best beautiful Latvian names that you will like:

 • Āvo Romanovskis
 • Daumants Strazdiņš
 • Zigmāris Zirnis
 • Ritmars Kažoks
 • Zanza Muceniece
 • Francisks Kronbergs
 • Gabija Smuģe
 • Zigija Vītiņa
 • Karmena Ose
 • Ants Vītols
 • Gatis Jukums
 • Jūlijans Miķelsons
 • Imants Kauliņš
 • Ervijs Jēkabsons
 • Vestards Šmits
 • Rinalds Mucenieks
 • Ruslands Ozers
 • Karims Rudzītis
 • Aista Meldere
 • Irmtrauta Balode
 • Odrija Ziemele
 • Marjus Krievs
 • Helvi Graudiņa
 • Jaroslava Lapiņa
 • Kristijāns Priedītis
 • Irēne Tīrele
 • Esfira Gaile
 • Inese Muceniece
 • Alfejs Ozols
 • Viorika Freimane
 • Armass Zirnis
 • Terēzija Muceniece
 • Vismands Āboliņš
 • Alnors Grūbe
 • Ontons Lācis
 • Aivis Krancis
 • Norberts Širovs
 • Veldra Endziņa
 • Jeroslavs Zirnis
 • Vlada Krauze
 • Andrus Bīriņš
 • Ramērs Karlsons
 • Robijs Buļs
 • Hilmārs Sietnieks
 • Simona Dīriķe
 • Arnulfs Kronbergs
 • Leonīda Riekstiņa
 • Omārs Melngailis
 • Aleksejs Romanovskis
 • Alvils Krēsliņš

Latvian Names

How to write Latvian names

Have you ever tried coming up with a good name for a character in your favorite book series? If you’re like, me, then you’ve probably spent hours trying to come up with a Latvian name, but you still end up with the same boring name every time.

I’m here to help you with that problem. I’ve collected some Latvian names from different sources, including novels, movies, and comics, which you can use to come up with a name for your characters in your favorite book series.

Here are some tips to create Latvian names.

Keep it Short and Simple

Have you ever tried to come up with a name for a character in a roleplaying game? If so, you know how hard it can be. You begin with a pile of names and eventually you find one that you like, but getting it right the first time is a challenge.

This is because they are long and boring names. You should find names that are short and simple.

It’s a pain to have a long, unwieldy name. You can’t just be Kaitlin or Jane or Taryn. You need something specific and not too common.

Make it memorable.

Latvian names that are short and sweet are usually memorable too. To make a name memorable, make sure it is easy to understand and say aloud. When a name is easy to understand, it automatically fits in the subconscious mind of people and thus cratering a memory in their mind.

To come to know whether your selected name is memorable or not, say it a few times loudly and you will come to know if it’s memorable or not.

Avoid Difficult Names

Some names are creative but difficult to understand and memorize. Although they look cool, they should be ignored. This is because they aren’t memorable. People try to avoid all the dwarf names that include hard to spell words.

When a name has hard to understand and memorize words, it becomes quite impossible for the audience to understand it.

Related:

400 Best Battle Axe Names That You Will Like